Spørgsmål og svar: Her finder du udførlige oplysninger vedrørende de stærke PREFA produkter

Generel

Naturligvis har et perfekt produkt som PREFA også et perfekt tilbehørsprogram, som er afstemt til hvert enkelt produkt. Du finder nærmere oplysninger om tilbehøret direkte ved de pågældende produkter.

Ved blanke aluminiumsbånd er bærematerialets naturlige, fine valsestruktur synlig og giver dermed sin attraktive overflade. Pga. produktionsteknisk betingede forskelle i valseprocessen for det bærende materiale er valsestrukturens udseende ikke altid ensartet.

Ødelæggelsen af metaller forårsaget af kemiske eller elektrokemiske reaktioner med deres omgivelser betegnes som korrosion af metallerne. Den bedst kendte type korrosion er rust på jern.

Aluminiumsmaterialer er overvejende rustfri!

Vi skelner mellem primært aluminium og sekundært aluminium:

Primært aluminium fås fra bauxit, som blev opkaldt efter det sted, hvor det blev fundet (Les Baux). Bauxit består normalt af 60% aluminiumoxid, jernoxid og silica. Hovedforekomst: Sydamerika, Australien og Afrika. Sekundært aluminium består af genanvendt aluminium og genvindes via skrotkredsløbet. Omkostningerne ved oparbejdning er omkring 5 % af produktionen af ​​det primære aluminium.

Sekundært aluminium anvendes i vid udstrækning til fremstilling af aluminium til PREFA-produkter. Det betyder, at aluminium er 100 % genanvendeligt uden relevant kvalitetstab! På grund af sin lange levetid, vedligeholdelsesfrihed, gode genanvendelighed og lave vægt (transport) opnår aluminium en yderst positiv økologisk balance.

Principielt skelner man mellem 2 typer belægningsprocesser: coil-coating-belægning og Pulverbelægning.

Mærkningen af PREFA produkterne med det europæiske overensstemmelsesmærke "CE " sker ved PREFA i henhold til følgende to europæiske standarder: EN 14783:2013 og EN 14782:2006

Afhængig af produkt yder vi op til 40 års garanti på grundmaterialet mod brud, korrosion (rust) og frostskader samt 40 års farvegaranti mod krakelering, afskalning, blæredannelse og brud.

Aluminium er kompatibelt med de fleste metaller, men ikke med kobber. Derfor må aluminium ikke anvendes i flowretningen under kobbermaterialer eller bearbejdes sammen med kobber.

Pga. aluminiums positive egenskab og absorberingen af elektromagnetiske bølger kan det være nødvendigt at montere antenner (f.eks. tv-antenner) på taget i stedet for i tagrummet.

Du får flere omlysninger om temaet "Tv-antenne" på side Elektromagnetisk stråling.

Det omfangsrige farvesortiment fra PREFA indeholder forskellige farver i P.10-kvalitet samt et stort udvalg af standardfarver.

Konstruktioner med aluminium er bæredygtige, nemme at vedligeholde, sikre og æstetiske. Materialet har en lang levetid og kræver desuden næsten ingen vedligeholdelse, er brudsikkert, korrosionsbestandigt og har en lav vægt. Aluminium brænder ikke og udvikler ikke giftige gasser eller dampe. Og: Aluminium er deformerbart på trods af dets styrke. Dette gør det til et populært byggemateriale til arkitektur.

Tag

Fundamentet for denne forordning er ÖVE/ÖNORM EN 62305-3, der gælder i Østrig. Derfor skal der tages hensyn til landespecifikke standarder og forskrifter. I henhold til standarden ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 betragtes metaltage som en naturlig del af lynafledersystemet. 

Pga. den lave vægt er PREFA tagplader, tagspåner og tagromber, tagpaneler FX.12 fremragende til dækning af eksisterende, gamle tage. Monteringen på det eksisterende tag som f.eks. bitumenspåner og bitumenbaner kan hurtigt udføres. Forudsætningen for en mulig overdækning er en intakt underkonstruktion, den rigtige taghældning og forudsætningerne for byggefysiske grundlag!

Hvis funktionsevnen ikke er reduceret efter kraftig hagl, men der forekommer mangler i form af lette buler, skal man være opmærksom på, at i specielle tilfælde også optiske beskadigelser medforsikres. Ved eksisterende forsikringer skal man være opmærksom på, at der ikke foreligger ansvarsfraskrivelse for optiske skader.

PREFA tage udviser en larmdifference på kun 2 til 4 dBA i forhold til fibercement- eller tegltage, hvilket knap kan opfattes af det menneskelige øre.

Ødelæggelsen af metaller forårsaget af kemiske eller elektrokemiske reaktioner med deres omgivelser betegnes som korrosion af metallerne. Den bedst kendte type korrosion er rust på jern.

Aluminiumsmaterialer er overvejende korrosionsbestandige og rustfri!

På grund af aluminiums positive egenskaber og absorption af elektromagnetiske bølger kan det være nødvendigt at montere antenner (f.eks. tv-antenner) på tagbeklædningen frem for på loftet.

Både i nybyggeri og ved renovering af gamle tage skal tagunderbygningen kontrolleres for korrekt monteret PREFA-tag. Der skal også tages hensyn til minimumstaghældninger for de respektive produkter.

Afhængigt af PREFA-produktet varierer kravene til underkonstruktionen.

Det ville være for let, hvis vi kunne give dig en samlet pris her eller kunne sige, at en tagplade eller en facadespån koster xy €. Så let er det desværre ikke, for et PREFA tag eller en PREFA facade skal beregnes meget omhyggeligt af vores fagopsættere. 

I modsætning til et varmt tag har et koldt tag et ventilationsniveau mellem tagmembranen og varmeisoleringen.

Tag og facade er bygningsdele, der er særligt udsatte for vejret. Sol og vind, regn og sne samt permanent fugtighed (i skov- eller skyggeområder) påvirker klimaskærmen. Aflejringer (f.eks. støv, blade, nåle osv.) kan påvirke funktionen og udseendet af tag, facade eller tagdrænet (f.eks. ved tilstoppelse). Det er derfor tilrådeligt at kontrollere tag og facade samt afløb (tagrender og afløbsrør) med visse mellemrum for at kunne opdage og afhjælpe eventuelle forandringer, skader eller følgeskader og fjerne snavs i god tid. Yderligere oplysninger om rensning og vedligeholdelse findes her.

Monter PREFA alu-snestoppere i henhold til de gældende opsætningsskemaer afhængig af taghældning og snebelastning. Fastgør hver stopper med 2 søm. Brug kun originale PREFA snestoppere.

Et af de hyppigst stillede spørgsmål ved tagsaneringer er, kan man lægge PREFA taget over et eksisterende bølgepladetag af asbest?Teknisk gennemførligt, dog anbefaler vi som producent af et økologisk aluminiumstag ikke denne type sanering. Da de fleste bølgepladetage indeholder sundhedsfarlige asbestfibre, skal det undgås, at disse fibre frigives. Fibrene frigives, når der bores eller skæres i materialet samt ved fremskridende alder uden yderligere miljøpåvirkninger. Hvis bølgepladematerialet først er beskyttet af aluminiumsinddækningen, kan udtørrings- og ældningsprocessen få frit løb. Derfor anbefaler vi at undgå sådanne risici af hensyn til helbred og økologi og fjerne asbestholdigt bølgeplademateriale.

Facade

Hvis du er interesseret i en aluminiumsfacade fra PREFA,, anbefaler vi, at du henvender dig direkte til en PREFA-partner i dit område. Det kan du gøre ved at bruge vores Håndværkersøgning på vores hjemmeside.

Slutkunder kan ikke selv købe og montere PREFAs produkter, da de ikke er egnede til gør-det-selv-projekter. De fås udelukkende via vores uddannede specialvirksomheder som også monterer dem korrekt. Vores materiale- og farvegaranti gælder kun, når de monteres af et af vores givne partnerfirmaer.

PREFA er ikke en pudset facade, men en aluminium facade af høj kvalitet, der monteres som en gardinventileret facade.

Frygten for rust er helt ubegrundet, fordi aluminium ikke kan ruste. Hvis overfladen på PREFAs aluminiumsfacade beskadiges, dannes der et nyt beskyttende oxidlag, hvorved PREFA-facadens holdbarhed forbliver uændret.

PREFA facader monteres som gardinventilerede facader. Det betyder, at der findes et ventilationsgab mellem aluminiumsbeklædningen og isoleringen. Om sommeren kan den varme luft ikke samles bag facaden, fordi den stiger op gennem ventilationen bagpå og transporteres væk. Om vinteren virker konstruktion isolerende, da varmeoverførselsmodstanden i ventilationsrummet øges. Gardinventilationens temperaturbuffer giver et behageligt indeklima hele året rundt.

PREFAs facade er huset yderste beskyttelsesskal, som også er et visuelt designelement, der forskønner dit hjem. Den er ikke bare smuk at se på, det beskytter også hjemmet mod vind og vejr. Desuden beskytter PREFAs holdbare aluminiumsbeklædning de underliggende lag (struktur, isolering og underkonstruktion) mod vejret. Eftersom PREFAs facade er ekstremt vejrbestandig, kan du nyde det smukke design i årtier.

Det skal bemærkes, at PREFA-facadeprodukter ikke bør forveksles med sandwichpaneler eller andre produkter med integreret isolering, eftersom de udelukkende er specialiseret i de ovennævnte funktioner (beskyttelse og visuelt design). Når du også ønsker en kvalitetsfacade af aluminium fra PREFA, sørger den dygtige håndværker, udover at forskønne dit hjem med PREFAs facadebeklædning, også for en passende underkonstruktion og eventuelt også en passende isolering - helt som du vil.

Den gardinventilerede facades konstruktion forhindrer dannelsen af fugt. Mellemrummet mellem isolering og beklædning skaber en konstant luftstrøm i gardinventilationen, som regulerer fugtbalancen og sikrer at alt er tørt. Takket være den permanente ventilation, kan der ikke dannes skimmel, når facaden er monteret korrekt.

Når PREFAs facader er udført korrekt, monteres man en perforeret metalplade eller et ventilationsgitter ved luftens til- og afgang, der beskytter mod dyr. Derfor kan mindre dyr, som fx fugle eller mus, ikke skade facaden, når den er monteret korrekt.

PREFAs produkter fås udelukkende via vores uddannede, uafhængige "partnerfirmaer," som også monterer dem. Dermed ønsker vi at sikre, at vores produkter altid monteres håndværksmæssigt korrekt. Vi tilbyder regelmæssig uddannelse af vores håndværkere gennem PREFA Academy, fordi vi ønsker at sikre en ensartet kvalitet ved håndteringen af vores produkter.

Aluminium kan genbruges 100% uden kvalitetstab. Genvindingsprocessen kræver kun 5% af den oprindelige produktionsenergi. PREFA bruger næsten kun genanvendt aluminium, såkaldt sekundært aluminium. Derfor er aluminium også et ideelt materialevalg fra et økologisk synspunkt.

PREFA giver hele 40 års farve- og materialegaranti mod brud, korrosion (rust), frostskader, afskalning og blæredannelse på alle produkter med den ekstraordinære P.10 overflade.

PREFA bruger aldrig PE-kerner, men i stedet FR-kerner i høj kvalitet til sine aluminiumskompositplader. FR står for "fire retardant" (brandhæmmende. Dette betyder "Svært antændelig" (klassificering af brandadfærd jfr. EN 13501-1 "B-s1, d0"). Desuden leveres PREFAs aluminiumskompositplader også med en ikke-brændbar A2-kerne. Se flere oplysninger om brandklassificeringen af PREFAs facader i PREFA informationsside om brandsikring.

Konstruktioner med aluminium er bæredygtige, nemme at vedligeholde, sikre og æstetiske. Materialet har en lang levetid og kræver desuden næsten ingen vedligeholdelse, er brudsikkert, korrosionsbestandigt og har en lav vægt. Aluminium brænder ikke og udvikler ikke giftige gasser eller dampe. Og: Aluminium er deformerbart på trods af dets styrke. Dette gør det til et populært byggemateriale til arkitektur.

Alle PREFA aluminiumsfacadesystemer udføres desuden som bagventileret facader (VHF). Der er her tale om et århundredgammelt og gennemprøvet system, som har en positiv effekt på indeklimaet på grund af sin særlige struktur. Luften kan cirkulere mellem murværket og PREFA-facaden, hvilket betyder, at eventuel fugt bag metalfacaden ledes væk.

Alle facadesystemer og alt monteringstilbehør er kompatibelt og kan kombineres med tagsystemer. Med dette komplette system kan PREFA-produkterne, herunder tilbehør, farvemæssigt tilpasses perfekt til hinanden.

Det store udvalg af PREFA-facader kan tilpasses individuelt mht. form og farver. Facadesystemerne er udformet som holdbare, bagventilerede facader, der har en positiv indvirkning på indeklimaet. Derudover kan facader planlægges som komplette systemer med tilpassede PREFA-tagsystemer.

Vægbeklædninger af aluminium er godt beskyttet mod vejrpåvirkninger. Ikke desto mindre bør PREFA-facader efterses og rengøres regelmæssigt. Rengøringen er ukompliceret og er ikke del af materialegarantien på 40 år mod brud, korrosion (rust) og frostskader.

Alle byggeprojekter er individuelle. Henvend dig derfor til en PREFA-partner, som kan rådgive dig og om nødvendigt anbefale en håndværker i området.

Så bedes du kontakte vores eksperter. Vi hjælper dig gerne med dine spørgsmål, ønsker eller forslag.

HØJVANDSBESKYTTELSE

Systemet kræver et monteringsfundament såsom beton eller mursten, og fundamentet skal testes forinden af en geoteknisk rådgiver. 

Den mobile PREFA-højvandsbeskyttelse, der består af en opsætning med dæmningsbjælker, anvendes til objekts- og landskabsbeskyttelse. Det er en pålidelig vand- og slambarriere, selv i ekstreme situationer – lige fra Donau til Vesterhavet. 

PREFA-højvandsbeskyttelsessystem er testet og certificeret af Europaverband Hochwasserschutz e.V. (europæisk forbund for højvandsbeskyttelse).

PREFA-højvandsbeskyttelsen leveres af en regional PREFA-partnervirksomhed, der også sørger for monteringen. 

Længden udregnes i henhold til en statisk beregning og afhænger af stablehøjden. En standardhøjde på ca. 200 cm er mulig.

Ja, det er muligt at levere komponenterne i standard-RAL-farver. 

Aluminiumsprofilernes lave vægt gør det mulig at foretage en hurtig og nem montering - og hvis det er nødvendigt, kan det endda klares af en enkelt person! 

PREFA højvandssikringen består af i alt 10 komponenter.