Hvad består PREFA af højvandsbeskyttelse?: Komponenter- højvandsbeskyttelse

Detaillierte Systemzeichnung des PREFA Hochwasserschutzes aus Aluminium mit einzelnen Komponenten
  1. VÆGPROFIL: En højvandsbeskyttelseskomponent, der monteres i murværket eller foran, indeni eller i niveau med buens indvendige side. 

  2. DÆMNINGSBJÆLKE: Dæmningsbjælkerne er betegnelsen for højvandsbeskyttelsessystemets profiler, der skubbes ind i vægprofilen eller i midtersøjlen. Stablingen af dæmningsbjælkerne sker ved hjælp af et not- og fersystem, hvor profilerne tætnes med specielle, udskiftelige gummipakninger (dæmningsbjælkepakninger) og fastspændes for oven med et spændestykke. 
  3. BUNDTÆTNING: Ved højvandsbeskyttelse sørger bundtætning for tætning mellem de underste dæmningsbjælker og undergrunden (jorden). Hvis højvandsbeskyttelsen skal stå opsat permanent, så kræver dette, at der anvendes en permanent bundtætning. 

  4. MIDTERSØJLE med GULVINDKAPSLING: Ved højvandsbeskyttelse på større arealer anvendes midtersøjler. Det er specielle støtter, der bruges som mellempiller. Støtterne anbringes vha. en bajonetfatning i de indkapslinger, der er indstøbt i fundamentet. 

  5. SPÆNDESTYKKE: Ved højvande fungerer spændestykket som en spændingsanordning for dæmningsbjælken. På den måde holdes dæmningsbjælkerne på plads, og bundtætningen presses mod fundamentet. 

  6. HOLDECYLINDER: Som ekstra forholdsregel ved meget store spændvidder presser holdecylinderen dæmningsbjælken og bundtætningen (anbragt i midten) nedad. 
  7. GULVINDKAPSLING til MIDTERSØJLE: Fastgørelsesanordningen til højvandsbeskyttelsen skal betonindstøbes. Gulvindkapslingen består af den betonindstøbte underkonstruktion og det sted, hvor midtersøjlen skal føres ind. 
  8. TIL DÆMNINGSBJÆLKER: Når de ikke er i brug, kan maksimalt 6 dæmningsbjælker opbevares sammen (alt efter højvandsbeskyttelsessystem) i den praktiske opbevaringsanordning til dæmningsbjælker. 

  9. TILDÆKNING AF VINKEL/VÆGPROFIL: Dækker vægprofilen til, når anordningen ikke anvendes, så det sted, hvor dæmningsbjælken skubbes ind, er rent og klar til brug, og pakningerne beskyttes mod UV-stråler. 

  10. TILDÆKNING VED OPBEVARING: Opbevaringselement, beskytter de dæmningsbjælker, der er anbragt i opbevaringsanordningen, mod vejrforhold såsom UV-stråler. De enkelte segmenter skrues sammen til en stabil, tildækket anordning.