Hvordan forholder aluminium sig i forbindelse med metaller?

Aluminium er kompatibelt med de fleste metaller, men ikke med kobber. Derfor må aluminium ikke anvendes i flowretningen under kobbermaterialer eller bearbejdes sammen med kobber.