Vores værdier og målsætninger

En koncern med knowhow i hele Europa: PREFA - betydningsfuld del af CAG Holding

Det traditionsrige PREFA er en del af industrikoncernen Dr. Cornelius Grupp, der beskæftiger mere end 8.000 medarbejdere i hele verden på over 40 produktionssteder.

Koncernen CAG Holding GmbH, firmalogoer Tubex, Stölzle Oberglas, Neuman Aluminium, Stölzle Lausitz, Bio Energie Kärnten og PREFA, fra brancherne emballage (aluminium/glas), byggeri, automobilindustri, drikkeglas og energi

Vores kerneværdier: Fordi gode relationer baserer sig på tillid

CAG forpligter sig til at interagere bæredygtigt, ansvarligt og etisk korrekt med vores kunder, udbydere, forretningspartnere, regionale myndigheder og kommuner, aktionærer og medarbejdere samt opbygge langvarige relationer på grundlag af tillid og vores kerneværdier:

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

Respekt

Vi respekterer hinanden, vores miljø og alle gældende love, regler og retningslinjer.

Stilfuld gren med blade til opremsning af PREFA-værdier

Innovation

Vi arbejder løbende på innovationer og gør os umage for konstant at lave forbedringer.

Stilfuldt blad for opremsning af PREFA-værdier

Passion

Vi arbejder med passion i alt, hvad vi gør, for at nå vores målsætninger hver dag.

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

Respekt

Vi respekterer hinanden, vores miljø og alle gældende love, regler og retningslinjer.

Stilfuld gren med blade til opremsning af PREFA-værdier

Innovation

Vi arbejder løbende på innovationer og gør os umage for konstant at lave forbedringer.

Stilfuldt blad for opremsning af PREFA-værdier

Passion

Vi arbejder med passion i alt, hvad vi gør, for at nå vores målsætninger hver dag.

Stilfuld gren med blade til opremsning af PREFA-værdier

Ærlighed og integritet

Vi har høje standarder og anvender dem konstant i vores daglige interaktioner. Vi går ikke på kompromis, når det kommer til sandheden.

Stilfuldt blad for opremsning af PREFA-værdier

Ledelse og ansvar

Vi arbejder sammen om større ting, når vores mål og sikrer, at vores kunder er tilfredse – sammen formår vi at skabe en bedre fremtid.
Vi er ansvarlige for vores egne resultater og for at gøre tingene bedre – vi påtager os ansvaret for vores egne og vores teams handlinger.

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

Klarhed og enkelthed

Vi tror på klar kommunikation og på at gøre processer enkle for at "gøre tingene rigtigt den første gang".

Stilfuld gren med blade til opremsning af PREFA-værdier

Ærlighed og integritet

Vi har høje standarder og anvender dem konstant i vores daglige interaktioner. Vi går ikke på kompromis, når det kommer til sandheden.

Stilfuldt blad for opremsning af PREFA-værdier

Ledelse og ansvar

Vi arbejder sammen om større ting, når vores mål og sikrer, at vores kunder er tilfredse – sammen formår vi at skabe en bedre fremtid.
Vi er ansvarlige for vores egne resultater og for at gøre tingene bedre – vi påtager os ansvaret for vores egne og vores teams handlinger.

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

Klarhed og enkelthed

Vi tror på klar kommunikation og på at gøre processer enkle for at "gøre tingene rigtigt den første gang".

Den cirkulære økonomi set fra CAG Holdings synspunkt: Med ansvarsbevidsthed og fremsyn

Hos CAG tager vi vores ansvar alvorligt – for os selv, vores virksomhed og de regioner, hvor vi arbejder.
Vi stræber ikke kun på løbende forbedringer i vores virksomhed, men også på at forbedre levestandarden i de regioner, hvor vi er aktive. Som privatejet virksomhed har vi et langsigtet syn på markedet og de markedssegmenter, som vi ønsker at operere inden for. Herunder hører i særdeleshed den cirkulære økonomi, hvor vores råmaterialer ofte genbruges og genanvendes. Det ses blandt andet i vores forbrug af aluminium, glas og produktion af biobrændsel.

Grafik til CAG's cirkulære økonomi: Råstoffer, design, produktion, oparbejdning, handel/salg, anvendelse, genbrug, reparation, bortskaffelse, genanvendelse/restaffald

CAG's løfter
:
Miljømæssig bæredygtighed

Bæredygtighed vil også fremover være fundamentet for vores succes som koncern. Vi koncentrerer os om at nå de højeste standarder inden for miljøledelse og -kontrol og proaktivt tage fat på udfordringerne mht. klimaforandringerne. Dertil har vi iværksat omfattende programmer, der skal forbedre energieffektiviteten, øge anvendelsen af alternative brændstoffer, mindske luftforureningen, optimere udnyttelsen af vand, reducere affald og forbedre genanvendelsen.

Vores forpligtelse til miljømæssig bæredygtighed indebærer, at vi:

OVERHOLDER alle gældende miljølove og konstant skærper vores ansvar over for miljøet med det formål at leve op til og overgå branchens principper for best practice.

SIKRER, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere er bevidste om deres ansvar over for miljøet.

FREMMER miljøvenlige produkter og procesinnovationer samt nye erhvervsmuligheder.

HÅNDTERER udfordringerne og mulighederne i forbindelse med klimaændringer og optimerer vores forbrug af energi og samtlige ressourcer.

UDVIKLER positive relationer og stræber efter at være gode naboer i alle de lokalsamfund, hvor vi er aktive.

Målsætninger, som vi sætter for os selv
:
Globale målsætninger for bæredygtig udvikling

Sundhed, innovation og bæredygtighed
Som en del af vores bestræbelser på bæredygtighed har PREFA sat sig tre grundlæggende mål, som vi løbende vil arbejde på. Vi tror på, at vi kan yde et værdifuldt bidrag specifikt til disse Sustainable Development Goals (SDG'er).

Sustainable Development Goal nr. 3: Sundhed og velfærd

Sundhed og velfærd

Hos PREFA har vores medarbejderes velfærd samt vores kunders, partneres og alle dialoggruppers trivsel højeste prioritet.

Sustainable Development Goal nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Industri, innovation og infrastruktur

PREFA's grundlæggende målsætninger er at fremme en bæredygtig og pålidelig industrialisering samt infrastruktur af høj kvalitet.

Sustainable Development Goal nr. 12: Ansvarlige forbrugs- og produktionsmønstre

Ansvarlige forbrugs- og produktionsmønstre

PREFA bestræber sig på at sikre en bæredygtig, miljøvenlig og ressourcebesparende gennemførelse, både inden for produktion, organisation og forarbejdning.

Sustainable Development Goal nr. 3: Sundhed og velfærd

Sundhed og velfærd

Hos PREFA har vores medarbejderes velfærd samt vores kunders, partneres og alle dialoggruppers trivsel højeste prioritet.

Sustainable Development Goal nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Industri, innovation og infrastruktur

PREFA's grundlæggende målsætninger er at fremme en bæredygtig og pålidelig industrialisering samt infrastruktur af høj kvalitet.

Sustainable Development Goal nr. 12: Ansvarlige forbrugs- og produktionsmønstre

Ansvarlige forbrugs- og produktionsmønstre

PREFA bestræber sig på at sikre en bæredygtig, miljøvenlig og ressourcebesparende gennemførelse, både inden for produktion, organisation og forarbejdning.