Kan man lægge et PREFA tag på et bølgepladetag?

Et af de hyppigst stillede spørgsmål ved tagsaneringer er, kan man lægge PREFA taget over et eksisterende bølgepladetag af asbest?Teknisk gennemførligt, dog anbefaler vi som producent af et økologisk aluminiumstag ikke denne type sanering. Da de fleste bølgepladetage indeholder sundhedsfarlige asbestfibre, skal det undgås, at disse fibre frigives. Fibrene frigives, når der bores eller skæres i materialet samt ved fremskridende alder uden yderligere miljøpåvirkninger. Hvis bølgepladematerialet først er beskyttet af aluminiumsinddækningen, kan udtørrings- og ældningsprocessen få frit løb. Derfor anbefaler vi at undgå sådanne risici af hensyn til helbred og økologi og fjerne asbestholdigt bølgeplademateriale.

Demontering

Demontering af asbestholdigt materiale skal udføres af en specialuddannet virksomhed. Lavet for blikkenslagere og kobbersmede udgav i starten af 2007 en vejledning vedrørende omgang med asbestcement. Denne vejledning beskriver entydigt, hvor følsom omgangen med og opbevaringen af astbestcement skal være. Principielt gælder det, at frigivelse af fint fibercementstøv skal undgås (f.eks.: Boring og skæring med hurtigtkørende maskiner, ingen "udrystning" af undertag, ingen affaldsslisk etc.). Endvidere skal transport væk fra byggestedet ske støvfrit i såkaldte "Big bags".

Ny tagdækning

Ny tagdækning med gamle, asbestholdige asbestplader er lovstridigt (i henhold til 2003/18/EF "Asbestdirektiv" og "Kemikalieforbudsforordning" §2 BGBl.Nr.447/2003).

Deponering

Siden deponeringsforordningen 2008 sker deponering af asbestholdige bølgeplader på separate deponier, der er udstyret til sådanne byggerestmaterialer. Ved levering skal affaldet være mærket som asbestholdigt, og indehaveren af deponeringen skal træffe særlige forholdsregler til bortskaffelse af disse byggerestmaterialer. En støvfri opbefaring skal altid tilstræbes.