Bæredygtighed og miljøbeskyttelse: En stærk morgendag skabes i dag

At give i overensstemmelse med at tage

Denne tanke udtrykker ganske godt ideen om bæredygtighed. Selvom begrebet "bæredygtighed" mange gange bliver brugt lidt vel meget eller bare misbruges, er vi hos PREFA ekstremt bevidst om vores ansvar over for vores medmennesker og vores omverden.

Der er mange standarder, normer og metoder, som forsøger at sikre et modsvarende bevis. Men hvad betyder bæredygtig økonomisk drift, produktion og handling egentligt? Vi har også beskæftiget os med svaret på dette spørgsmål.

Eksempelbillede for videoen med de vigtigste uddrag fra PREFA-bæredygtighedsbrochure.

Det handler først og fremmest om effektiv anvendelse af værdifulde ressourcer. Det omfatter ikke kun de materialer, vi har købt, vores hjælpe- og driftsmidler samt maskiner, men frem for alt også vores højt påskønnede team. Derfor er arbejdssikkerhed også speciel vigtig hos PREFA.

Dr. Cornelius Grupp MBA og Leopold Pasquali

Vores stærke indsats for et intakt miljø:: Miljøbeskyttelse og bæredygtighed er mere end bare begreber for prefa. vi tager vores ansvar alvorligt.

Fra anskaffelsen af råstoffer over produktion frem til bortskaffelse gennemgår alle skridt i kredsløbsøkonomien et omhyggeligt valg og omhyggelig gennemførelse samt strenge kontroller. Hos PREFA sætter vi høje standarder for at opfylde de mange krav i forbindelse med miljøvenlig og bæredygtig drift. Ud af utallige forholdsregler vil vi her fremhæve fire væsentlige:

Andel genanvendeligt aluminium 87 %

Hvorfor kun bruge noget én gang, når det kan bruges igen og igen?
Vidste du, at tage i små formater fra PREFA har en genanvendelsesandel på bemærkelsesværdige 86,6 %? På alle produkter samlet set, altså inklusive PREFABOND® og PREFALZ, svarer andelen af genanvendt aluminium til 77 %.

Genanvendelsessymbol bestående af tre pile, der griber ind i hinanden – symboliserer andelen af genanvendelse af PREFA-aluminium

Affaldsbalance: 89 % får en ny start

Selv vores affald er værdifuldt, hvilket er derfor, at det nu genanvendes.
PREFA kan fortælle om en rigtig god affaldsbalance: 51 % går til genanvendelse, 38 % til materialegenindvinding, 5 % anvendes termisk, og 6 % bortskaffes via et affaldsbehandlingsanlæg. Dermed går betragtelige 89 % af de bortskaffede materialer tilbage i kredsløbsøkonomien.

Stilfulde blade i en cirkel; symboliserer affaldsbalancen for PREFA-aluminium

Anvendt strøm fra 100 % fornyelig energi

PREFA bruger udelukkende strøm fra miljøvenlige kilder.
Siden 2020 kommer den strøm, der anvendes i produktionen, fra 100 % fornyelig energi, altså fra vand-, vind- og solkraft samt biomasse. Og det kommer vi ikke til at ændre på.

Stilfuldt billede med vindmøller, sol og vand som repræsentation for økostrøm

Emission af drivhusgasser ved 3,36 kg CO2-ækv/kg

Fordi en intakt atmosfære er det allervigtigste.
Også ved drivhusgasemissioner med en værdi på 3,36 kg CO2-Ækv/kg opnår PREFA de allerbedste resultater ved tagelementer i forhold til alternative produkter. Kompensation for emissionerne ved fremstillingen af et PREFA-tag med gennemsnitligt 400 kg – i garantiens løbetid på 40 år – kræver udelukkende, at der plantes 3,76 træer.
Og det bedste: Et aluminiumstag bevarer sin værdi. Når det genanvendes efter brugen, udgør emissionsværdien endda kun 0,76 kg CO2Ækv/kg. Altså mindre end et halvt træ.

Symbolbillede for emissioner for PREFA-aluminum, 4 træer

Den rigtige håndtering af moderne materialer: PREFA-produkters livscyklus

Ved korrekt brug kan der med mange af de moderne materialer drives bæredygtig forretning.
Om et materiale fører til produktion af et bæredygtigt produkt, afhænger frem for alt af det tekniske kredsløb og de processer, der udføres i dette kredsløb. Herefter præsenterer vi livscyklussen for aluminiummet i vores produkter.

Teknisk livscyklus for aluminiumsprodukter hos PREFA: tekniske råstoffer, produktion, produkt, anvendelse, samling, demontering

Teknisk cyklus

Bæredygtighed: PREFA-brochure om

PREFA-bæredygtighedsbrochure med flere oplysninger som download.
Brochuren angår PREFA-hovedkvarteret i Marktl, Niederösterreich.

Hvordan opstår prefa-aluminium: Det moderne byggemateriale aluminium kan tilpasses individuelt og kan næsten bruges overalt.

Aluminium er det metal, der forekommer i størst mængde i jordskorpen. På grund af dets egenskab til at gå i forbindelse med andre elementer var det tidligere meget svært at indvinde rent aluminium. Først i 1827 lykkedes det den tyske kemiker Friedrich Wöhler at fremstille dette aluminium i pulverform. På det tidspunkt var prisen på aluminium højere end på guld. Aluminium er derfor et moderne byggemateriale. Det kan tilpasses individuelt og næsten anvendes hvor som helst: som element og underkonstruktion til facade-, tag- og vægsystemer, som bro- og tagkonstruktion, som materiale til døre, porte og vinduer; ja endda ved udformningen af indvendige rum. Aluminium er fast, fleksibelt, modstandsdygtigt, holdbart, formstabilt og let.

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

1. Støbning, formning, legering

Det aluminium, der er fremstillet på aluminiumsanlæg, støbes i barrer og formgives derefter på valseværker. Gennem legering med forskellige metaller og mineraler kan de ønskede egenskaber ved aluminiummet opnås.

Stilfuld gren med blade til opremsning af PREFA-værdier

2. Båndbelægning

Vores produkter er forsynet med et HDP-laksystem af høj kvalitet for at holde dem vejrbestandige og over årene garantere en flot og tiltalende overflade. Lakken påføres med en såkaldt båndbelægningsproces.

Stilfuldt blad for opremsning af PREFA-værdier

3. Genanvendelse

Det båndbelagte aluminium fremstilles gennem genanvendelse af aluminiumsaffald med forskellige mængder alt efter legering og kvalitet: Metal støbes direkte på varmvalset bånd, hvorved den energikrævende proces til forvarmning og varmvalsning af barrer undgås.

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

4. Koldvalsning og udglødning

Varmtvalset bredbånd bearbejdes til sidst gennem koldvalsning og udglødning i kammerovn til sluttykkelsen for at opnå de ønskede mekaniske egenskaber af aluminiummet før lakeringen.

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

1. Støbning, formning, legering

Det aluminium, der er fremstillet på aluminiumsanlæg, støbes i barrer og formgives derefter på valseværker. Gennem legering med forskellige metaller og mineraler kan de ønskede egenskaber ved aluminiummet opnås.

Stilfuld gren med blade til opremsning af PREFA-værdier

2. Båndbelægning

Vores produkter er forsynet med et HDP-laksystem af høj kvalitet for at holde dem vejrbestandige og over årene garantere en flot og tiltalende overflade. Lakken påføres med en såkaldt båndbelægningsproces.

Stilfuldt blad for opremsning af PREFA-værdier

3. Genanvendelse

Det båndbelagte aluminium fremstilles gennem genanvendelse af aluminiumsaffald med forskellige mængder alt efter legering og kvalitet: Metal støbes direkte på varmvalset bånd, hvorved den energikrævende proces til forvarmning og varmvalsning af barrer undgås.

Stilfuldt bladpar til opremsning af PREFA-værdier

4. Koldvalsning og udglødning

Varmtvalset bredbånd bearbejdes til sidst gennem koldvalsning og udglødning i kammerovn til sluttykkelsen for at opnå de ønskede mekaniske egenskaber af aluminiummet før lakeringen.

Produktion af ubearbejdet aluminium

Produktionen af ubearbejdet aluminium er ret dyr. Ud over brændingen af råmaterialet kræves en stor mængde elektrisk energi til smelteelektrolyse, hvilket frembringer det metalliske aluminium. Produktionen af denne elektriske energi udgør aktuelt to tredjedele af de afgivne CO2-emissioner ved aluminiumsproduktionen i det globale gennemsnit. Dette kan kun reduceres gennem forbedring af energieffektiviteten af dette anlæg samt CO2-neutral strømproduktion (f.eks. strømproduktion fra fornyelige energikilder).

Vores leverandører anvender udelukkende aluminium fra europæisk produktion, hvorved emissionerne ved vores produkter er lavere end det globale gennemsnit.

Energieffektiv produktion i østrig og tyskland: Til et komplet system med mere end 5000 produkter

Hvis man vil ændre noget, er det bedst at starte med sig selv. I overensstemmelse med dette motto stræber vi konstant efter videreudvikling.

I vores udvikling er vores fokus på fremtidsorienterede strategier og bæredygtige foranstaltninger. Dette inkluderer også vores nye lokationer i St. Pölten samt lageret i St. Georgen. Vi optimerer vores interne produktionsveje for løbende at reducere vores produkters CO2-fodafryk.

Vores produktionslokationer ligger i Marktl (Niederösterreich), St. Pölten (Niederösterreich) og Wasungen (Thüringen). Der ligger vi centralt for vores leverandører i Spanien, Tyskland, Holland og Italien samt vores kunder i hele Europa. Vores produkter tilbagelægger i gennemsnit 1377 km fra opstrømsleverandører til vores slutkunder. Dette svarer til 155 g CO2Ækv/kg PREFA-aluminiumsprodukter.

Grafik for PREFA-transport: 57 % ton-kilometer transport udgangsmateriale, 35 % ton-kilometer transport til kunder, 8 % ton-kilometer transport intern PREFA

Valget af det rigtige indpakningsmateriale

Indpakning er nødvendig for at kunne levere produktet ubeskadiget og i den ønskede kvalitet. Kunststof har over de seneste årtier udviklet sig til at være et hyppigt anvendt indpakningsmateriale. Dog viser plastikbjerge på lossepladser og plastikøer i have og oceaner tydeligt, at anvendelsen af plastik uden et fungerende kredsløb kun skader vores miljø på langt sigt.

Derfor stiller vi også lige så store krav til indpakningsmaterialet som til vores produkter.

Det indpakningsmateriale, der anvendes af leverandører, og som forekommer som affald på vores produktionslokationer, optimeres i så stor grad som muligt. Derfor opbygges aktuelt et pallesystem med vores hovedleverandører. Derved elimineres adskillige tons affaldstræ. Det affaldstræ, der alligevel opstår, leveres til en producent, der ud af gamle, for det meste defekte paller, fremstiller nye presspanplader, træpiller eller andre produkter.

Indpakningsmidler, der anvendes i vores produktioner, betragtes normalt som affald hos kunderne. Derfor bestræber vi os på at anvende en så stor andel af emballage i brugbart materiale, f.eks. træ, karton eller papir. Kunststofholdige indpakningsmidler udgør omkring 10 % af den årligt anvendte emballagevægt.

Grafik om PREFAs andele af indpakningsmidler, 54 % karton, 32 % træ, 6 % kunststoffer, 4 % alutape, 4 % PE-folie, 0 % skumstofdele, 0 % etiketter; andele beregnet i kg

Dekarboniseringen¹ af branchen

Som tidligere kræves der meget energi til produktion af vores daglige forbrugsvarer. Netop når det gælder om at ændre aggregattilstande eller bringe materialer op på meget høje temperaturer for at frembringe bestemte egenskaber, kræves termisk energi. Denne leveres for det meste gennem naturgas. Det er svært at dekarbonisere naturgas. Så længe denne er nødvendig i produktionen, kan den ikke dekarboniseres komplet uden kompensationsbetalinger. Derfor er det nødvendigt tidligt at beskæftige sig med elektrificering af produktionsprocesser.

¹ Kemisk-fysisk behandlingsanlæg til farligt affald

Løbende modernisering af produktionslokationer

Vores produktioner er udstyret med energieffektive anlæg. Til produktionen af vores samlede produktsortiment kræves kun ringe energimængder. Bøjning, falsning, stansning, prægning, presning og skæring sker med hydrauliske og pneumatiske presser samt vinkelarmspresser. Årlige vedligeholdelser, regelmæssige kontroller og forbedringer opretholder anlæggenes ydelse for også at kunne anvende vores energi fornuftigt i fremtiden. I disse produktionstrin anvendes ingen naturgas, men udelukkende elektricitet, til bearbejdningen. Vi dækker vores strømbehov med strøm fra fornyelige energikilder. Desuden leverer et vandkraftværk imidlertid 9,5 % af strømbehovet i produktionen hos CAG Holdning i Marktl. I 2021 blev tilføjet et stort PV-anlæg under tagene hos vores datterfabrik. Derved og gennem det moderne pulverlakeringsanlæg udledes udelukkende 29 gram CO2Ækv/kg PREFA-aluminiumsprodukter.

På pulverlakeringsanlægget bliver aluminiumsprodukter passiveret kromfrit, hvorved overfladen opnår de ønskede egenskaber, så den også efter flere årtier efter monteringen opfylder de høje kvalitetskrav. Det bejdsede metal sprøjtes med lakpulver og behandles termisk. De derved påkrævede kemikalier bliver adskilt med brug af vand i en fordamper før bortskaffelsen for at minimere bortskaffelsesmængderne. De væsker, der skal bortskaffes, bortskaffes i såkaldte CP-anlæg, hvor disse oparbejdes for i stå stor grad som muligt at kunne returnere dem til genbrugsmaterialekredsløbet. Intet spildevand eller øvrige kemikalier løber i vandløb eller grundvand. Alt affald indsamles og bortskaffes behørigt.

Bortskaffelse af affald

Grafik om PREFA-affaldsbortskaffelse, andele: 51 % genanvendelse, 38 % materialegenindvinding, 6 % CP-anlæg, 5 % termisk genindvinding

40 års garanti – men uendelig levetid: Holdbarhed af anvendte materialer

Til beskyttelse af tagene, miljøet og for at opnå et flot design er vores produkter lakeret med en speciallak.
Disse lakker er indledningsvis flydende. Her er bindemidler, tværbindingsmiddel og andre værdifulde tilsætningsstoffer blandet godt for endeligt at hærde så hurtigt som muligt ved indbrændingsprocessen under båndbelægningen. Derved forbrændes alt opløsningsmiddel, der stadig forekommer i den flydende lak, og der forhindres, at det forlakerede produkt afgiver nogen VOC (flygtige organiske forbindelser, der opløses ved rumtemperatur) til miljøet. Desuden tilbageføres den forekommende restvarme praktisk til processen og genanvendes der. Vandforbruget minimeres gennem kontinuerlig recirkulering i de forskellige produktionstrin.

Et langvarigt, ensartet udseende er kun muligt ved brug af lakker af højeste kvalitet. Vi har en lak, der giver stabilitet over flere årtier, og næppe mister nogen glans i selv meget krævende områder.

Nærbillede af PREFA-tagplade R.16 med snestoppere, tagrende og nedløbsrør i sort P.10 inkl. lynbeskyttelse og en lodret træfacade

Afstrømning af tungmetaller

Mange metaller i konstruktionsbranchen er ikke rene elementer. De kræver diverse legeringsstoffer for at opnå de ønskede egenskaber. Disse legeringer er stabile under de fleste betingelser. Dog bliver overflader beskadigede som følge af syrlige eller basiske vejrpåvirkninger, og nogle atomer afstrømmes fra metallerne. Netop tag-, facade- og afvandingssystemer er løbende udsat for sådanne betingelser. Hvis der her anvendes leveringer eller materialer, som ikke er beskyttet mod afstrømning af tungmetaller og andre miljøgifte, kan dette hurtigt føre til akkumuleret belastning af den omgivende jordbund, drikkevand eller vegetation.

(Studie "Abschwemmung von Metallflächen und Eintrag ins Grundwasser" fra Bundesamt für Umwelt, Rapperswil, 26.03.2019; Studie "Metalle und Umwelt, Verhalten von Blechen gegenüber Umwelteinflüssen", Dr Markus Faller, Bern, 14.03.2007: Belastung von Böden durch Schwermetalle und Umweltgifte, Toxine, die im Boden sind, können ausgeschwemmt werden und gelangen entweder über das Grundwasser in unseren Kreislauf oder über Pflanzen, welche auch als Lebensmittel oder Futter für Nutztiere verwendet werden.)

Ingen farlige indholdsstoffer i flere årtier

Der er 40 års garanti på PREFA-aluminiumsprodukter, men de har uendelig levetid. På grund af kombinationen af et passivt metal og en god belægning kan der forventes en minimal afstrømningshastighed med vores produkter. Desuden afgiver vores materialer over flere årtier ingen farlige indholdsstoffer. De bevarer deres udseende i meget lang tid, beskytter dit hus mod vejrpåvirkninger og afgiver nærmest ingen materialer til jorden eller grundvandet. Derved belaster de ikke miljøet i anvendelsesfasen.

Fornyelige ressourcer til kommende generationer: Håndtering af ressourcer

Bæredygtig håndtering af ressourcer vil sige at øge ressourceeffektiviteten og også bevare ikke-fornyelige ressourcer til kommende generationer. 

Ideelt set betyder ressourceeffektivitet at oparbejde og genanvende materialer uden kvalitetstab efter deres anvendelsesperiode. Før det kan garanteres, er det nødvendigt, at der allerede ved demontering sørges for, at materialerne bortskaffes, så de kan genanvendes. Ved afslutning af et produkts eller en bygnings anvendelsesperiode demonteres dette/denne og bortskaffes. Kun når denne bortskaffelse udføres fagligt korrekt, kan der genindvindes en så stor andel af materialer som muligt. I henhold til en statistisk undersøgelse fra European Aluminium Association (EAA) kan 95 % af alle aluminiumsprodukter, der er anvendt på konstruktionsområdet, aktuelt genanvendes.

Billede af PREFA-fabrikken i Marktl fra en af de omgivende bakker; i forgrunden står et træ, på en grøn eng i baggrunden ser man de store Lilienfelder-skove

En højere andel af sekundær aluminium er mulig, når genanvendt aluminium med den tilsvarende legering er tilgængelig. Materialer, der f.eks. anvendes til dåser, vil være tilgængelige i branchen igen inden for et år. Produkter med lang levetid inden for byggebranchen binder dog materialerne i flere årtier. Derfor kan der gås ud fra, at skrotandelen i aluminiumsprodukterne til byggebranchen vil stige støt over de kommende år.

Muligheder som følge af forøgelsen af skrotanvendelsen

En forøgelse af skrotandelen i udgangsmaterialet har både økonomiske og miljørelevante fordele. Som vores produkter allerede har vist gennem CO2-emissionerne, ligger en hovedandel af den anvendte energi ved produktionen af udgangsmaterialet eller indvindingen af aluminiummet. Gennem reduktion af anvendelsen af ubearbejdet aluminium og forøgelse af skrotandelen, det såkaldte sekundære aluminium, kan dette spare emissioner. En fungerende kredsløbsøkonomi er også en stor fordel for landskaberne. Det er det, fordi deponeret affald kræver store mængder plads, der kunne bruges til noget andet. Men også det invasive indgreb i landskabet gennem afgravning af jordlag ved indvinding af ubearbejdet aluminium kan undgås eller reduceres gennem forøgelse af andelen af sekundært aluminium. I øjeblikket anvender vores leverandører i gennemsnit 77 % sekundært aluminium ved produktionen af deres produkter. Afhængigt af legeringen anvendes endda en andel af sekundært aluminium på mere end 80 % i vores produkter.

Opdeling CO2-emissioner

Genanvendelse af 1 tons aluminium betyder 4 tons mindre bauxit og op til 9 tons mindre CO2-emission. Gennem anvendelsen af sekundær aluminium hos vores leverandører kan der for vores udgangsmateriale beregnes en CO2-faktor på 4,48 kg CO2-udstødning/kg udgangsmateriale (23 % ubearbejdet aluminium).

Grafik for fordelingen af CO2-emissioner hos PREFA: 90,4 % udgangsmateriale aluminium, 4,91 % udgangsmateriale PREFA, 4,70 % andre (transport, produktion)

Uendeligt antal genanvendelser: Genanvendelse

Materialet aluminium egner sig særligt godt til genanvendelse. Ud over de positive aspekter for miljøet betaler genanvendelse af aluminium sig også ret godt økonomisk.

Aluminium anvendes i rigtigt mange legeringer. Disse adskiller sig ved de anvendte materialer såsom magnesium eller kobber, hvorved produktet opnås forskellige egenskaber såsom hårdhed, modstandsdygtighed, bøjelighed.

Skrot indsamles og adskilles derfor helst "typerent" for på den ene side at kunne identificere og bevare den anvendte legering, men på den anden side også for at skulle bruge færre legeringsstoffer ved oparbejdningen. Derved reduceres både miljøbelastningen som følge af metalindvinding, men også som følge af legeringsstoffer. Andelen af skrotanvendelsen i aluminiumsprodukter stiger årligt, og der kan endda regnes med en fordobling af den hidtidige mængde frem til 2026. 

Billede i skumringen af Polyvalente i Kappellen med PREFA-vægrombe 44 × 44 i mayaguld

Langfristet omstilling af kredsløbet

I de sidste årtier eller det sidste århundrede er der kommet mange nye materialer ind i vores kredsløb. Mange af disse har været i brug over flere år/årtier. Fordi genanvendeligt affald ikke virker i eller fjernes fra kredsløbsøkonomien inden for deres anvendelsesvarighed, er det tekniske kredsløb ikke helt lukket i øjeblikket. Der skal stadig tilføres flere primære råstoffer for at holde kredsløbet konstant. Materialer såsom jern, der allerede reduceres, findes allerede i stor grad i kredsløbet, og kan derfor udvise større skrotandele i produkterne. Målet bør dog være på lang sigt at omstille kredsløbet, så hovedsageligt materialer, der allerede findes i kredsløbet, anvendes (skrotandel).

Dette materiale skiller sig ud med effektivitet og æstetik

Specialist Jörg H. Schäfer, leder af genanvendelse og bæredygtighed hos Aluminium Deutschland e.V. (tidligere GDA), kender de gode egenskaber af aluminium. Efter hans mening er materialet enestående, hvad angår funktion, opretholdelse af værdi, æstetik og ressourcebesparelse.

Altid genanvendeligt uden kvalitetstab

Listen over gode argumenter, som Schäfer nævner, er lang: Aluminium – uanset om det er blankt eller belagt, i alle anvendelser – kan desuden altid og altid igen omsmeltes uden kvalitetstab og anvendes i nye produkter af høj kvalitet. Alt i alt muliggør aluminium en bæredygtig konstruktion under ideelle økologiske, økonomiske og tekniske betingelser.

Blik nedefra op få en facade med den naturblanke vægrombe 20 × 20

Det handler om den værdi, som aluminium giver arkitekturen. Netop pga. æstetikken er det gerne brugt til design. Det gode styrke-masse forhold tillader lette og filigrane konstruktioner, der muliggør store frirum inden for udformningen og samtidig er meget robuste. Aluminium er med den særlige vægt på 2,7 gram for hver cm³ det letteste metal til bygninger i forhold til kobber, jern og zink. Også når det gælder ressourceeffektivitet er det uovertruffet. Desuden bidrager det lave vedligeholdelsesbehov til den lange holdbarhed.

Jörg H. Schäfer, leder af genanvendelse og bæredygtighed hos aluminium deutschland e.V.

Bæredygtighedsbrochure: PREFA

Herefter kan du hente PREFAs bæredygtighedsbrochure i fuld længde som en download. Brochuren angår PREFA-hovedkvarteret i Marktl, Niederösterreich.

Her finder du alle oplysninger om virksomheden og om vores stærke indsats for bæredygtigheden. For en stærk og levedygtig fremtid!