AFSKÆRMER ET PREFA TAG ELEKTROMAGNETISK STRÅLING?

Med det stigende antal mobiltelefonbrugere stilles spørgsmålet om elektromagnetisk afskærmning af den derved opstående stråling hyppigere og hyppigere. Da enhver radioforbindelse kræver en sende- og en modtageenhed, stiger antallet af sendemaster i beboelsesområder. Derfor blev vores produkter (tag og facade) underkastet en test, hvad angår "elektromagnetisk afskærmning", af Bundeswehr-universitetet i München. Afskærmningen af de elektromagnetiske stråler blev udført på vores produkter i et frekvensområde på 150 MHz til 10 GHz (mobil 900 MHz og 1800 MHz, tv 175-800 MHz) med vandret og lodret polarisering.

RESULTATET

PREFA PRODUKT STRÅLING I %
PREFA tagplader og tagspåner Afskærmning min. 99,0%
PREFA tagromber Afskærmning min. 99,4%
PREFA Prefalz Afskærmning min. 99,7%
PREFA sidings Afskærmning min. 99,8%
PREFA profilbølge Afskærmning min. 99,9%
PREFA PRODUKT
PREFA tagplader og tagspåner
STRÅLING I %
Afskærmning min. 99,0%
PREFA PRODUKT
PREFA tagromber
STRÅLING I %
Afskærmning min. 99,4%
PREFA PRODUKT
PREFA Prefalz
STRÅLING I %
Afskærmning min. 99,7%
PREFA PRODUKT
PREFA sidings
STRÅLING I %
Afskærmning min. 99,8%
PREFA PRODUKT
PREFA profilbølge
STRÅLING I %
Afskærmning min. 99,9%

Afskærmningen ved PREFA produkter bliver endnu bedre ved stigende frekvens (op til 99,999%)!

Pga. aluminiums positive egenskab og absorberingen af elektromagnetiske bølger kan det være nødvendigt at montere antenner (f.eks. tv-antenner) på taget i stedet for i tagrummet.

Kontakt