Hvordan rengør jeg mit tag fra PREFA?

Pleje og rengøring

Taget og facaden er dele af bygninger, som er særligt udsat for vind og vejr. Sol og vind, regn og sne samt permanent fugtighed (i skoven eller på skyggefulde steder) påvirker bygningens beklædning. Smudsaflejringer (fx støv, løv, nåle etc.) begrænser funktionen og udseendet på tagets inddækning og render samt facaden (fx ved tilstopning). Derfor anbefaler man at kontrollere tag- og facadebeklædning samt tagrendesystemer (tagrender og nedløbsrør) regelmæssigt, for at finde og fjerne eventuelle forandringer, skader eller følgeskader samt tilsmudsning i god tid.

1. PREFA aluminiumsfarve

Til let forurening, som fx blade, støv eller lignende:

 • Børste med bløde hår
 • Rent vand
 • Rengørings- eller plejemidler, der passer til bilens lak (vejledningen fra producenten af rengøringsmidlet skal overholdes!)

Når det gælder mere genstridigt snavs, som fx limrester, olie eller fedtstoffer:

 • Almindelig bilpolish, egnet universalrensemiddel; vejledningen fra producenten af rengøringsmidlet skal overholdes!
 • I en snæver vending, kan man bruge alkohol

Konklusion:

 • Skyl grundigt med rent vand, når du har brugt et rengøringsmiddel
 • Undgå at udføre rengøringen i direkte sollys!
 • Følg producentens anvisninger og vejledning for det pågældende rengøringsmiddel!
 • Brug aldrig acetone, cellulosefortynder eller produkter med en skurende effekt til rengøringen!
 • Når det gælder matte farver, kan polering medføre ændringer i tekstur eller glans.
 • Test først rengøringsmidlet og rengøringsmetoden på ikke-synlige dele.
 • Undgå at reparere eventuelle fine ridser med lak (det kan opstå farveforskelle på længere sigt).
 • Når det gælder rengøring af glas, facader, terrasser mv., som findes i umiddelbar nærhed af inddækninger, gælder ovenstående punkter også for rengøringen af disse.

2. Blankt aluminium

Blankt aluminium er et naturligt produkt, der danner et oxidations-beskyttelseslag under påvirkning fra vand og ilt. Fugtige hænder eller vaskemidler fremmer den naturlige proces og giver mærker (tegn på oxidering) på den blanke overflade.

Advarsel: Blankt aluminium har en valset struktur, som kan få særlige mærker under selve fremstillingen (ved skæring, opspaltning, vikling), som næsten er umulige at fjerne. Man må acceptere sådanne mærker som en del af materialets typiske udseende.

Ved forarbejdningen af blankt aluminium, kan der også fremkomme fine ridser. Disse små spor eller oxidationspletter fra bearbejdningen kan praktisk talt ikke fjernes efterfølgende. Polering eller slibning medfører en ændring i den valsede struktur og forbedrer sjældent udseendet. Man må aldrig forsøge at fjerne dette lag med rengøringsmidler af nogen art. Man må kun foretage rengøring med klart vand (damprenser max. 50 °C). Afhængig af vejrforhold og kemiske forhold, kan der dannes pletter fra diverse stoffer (kalk, cement, svovl osv.).

3. Bevoksning (alger, lav og mos)

Der kan, under ganske særlige vilkår, dannes alger, lav og mos på alle overflader, som fx træ, glas, beton, gips, metal (med undtagelse af kobbers giftige effekt). Blanke eller belagte aluminiumplader er ingen undtagelse. Bygningens gunstigste vækstområder er typisk nær træer, kondensvand, skygge og/eller ved permanent høj luftfugtighed. En anden kendsgerning er, at alle eftermonterede, isolerende bygningskonstruktioner reducerer varmestrømmen til ydersiden og forsinker tørringen af bygningens overflade.

Man kan kun forvente bevoksning af enhver art under egnede miljøforhold. Hvis en favoriserende faktor ikke forekommer, er der heller ingen bevoksning. Alger, lav og mos medfører grundlæggende kun en visuel forringelse af udseendet og er en naturlig ting, der ikke har nogen indflydelse på vores produkters materialer. Det er ejerens helt egen beslutning og skøn, om han eller hun vil rense det berørte område.

Rengøringsvejledning til optiske forringelser pga. aflejringer: 

Aflejringer kan fjernes med en damprenser (maks. 50 °C) ved tilsætning af bionedbrydelige, lakforenelige rengøringsmidler (rengøringsmidler til billak). På samme måde kan man bruge et kommercielt alge- eller svampedræbende middel . Formålet med denne behandling er at dræbe de resterende sporer og andre celler fra mikroorganismer. Ved brug af kemikalier skal man være opmærksom på, at de ikke ender i jorden af miljømæssige årsager, og at rengøringsmidlet er kompatibelt med lak og aluminium. (Se producentens retningslinjer og databladet for det kemiske produkt)

Skyl grundigt efter rengøringen med rent vand.

Konklusion:

 • Der findes ingen permanent beskyttelse efter en vellykket rengøring. Det kan være nødvendigt at gentage rengøringsprocessen efter en periode.

 

Rengøring og vedligeholdelse af vores produkter er ikke omfattet af PREFAs garanti.