Højvandsbeskyttelse: God beskyttelse med PREFA-højvandsbeskyttelse af aluminium

Opdag PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet: Højvandsbeskyttelse

Med PREFA stannar varje storm utanför

Stigende gennemsnitstemperaturer skaber stadig mere ekstreme vejrsituationer. Den uberegnelige trussel i form af højvande kan pludselig opstå og forårsage gevaldig beskadigelse. På grund af klimaændringerne løber vandløb oftere og oftere over sine bredder. Ud over de klassiske højvandshændelser kommer det også i stigende grad fra regionalt forekommende hændelser med stærk regn samt slud, som husejere, også i områder langt fra vandløb, må slås med. Særligt i risikoområder er det derfor vigtigt at beskytte sig mod disse naturkræfter i god tid.

Hvis man forbereder sig og tidligt tager forebyggende foranstaltninger, kan man forebygge beskadigelser på sin egen ejendom. Med et moderne højvandsbeskyttelsessystem af aluminium kan du sikre dig og undgå, at denne naturbegivenhed bliver til en katastrofe for dig!

Til hvilke formål kan PREFA-højvandsbeskyttelse anvendes?

Generelt skelnes mellem to indsatsområder til PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet: Objektbeskyttelse og landskabsbeskyttelse.

Objektbeskyttelse

Med den specielle dæmningsbjælker af aluminium kan du hurtigt tætne følgende områder på huset, som udgør svaghedspunkter i forbindelse med vand:

 • Diverse døråbninger (f.eks. garageindkørsler og garagedøre)
 • Diverse døre (f.eks. husdøre, indgangsdøre, kælderdøre, terrassedøre, altandøre, løfte/skyde-døre)
 • Vindue (f.eks. kældervindue)

De forskellige vinduer, døre og porte kan beskyttes mod indtrængende vand ved hjælp af en individuel tilpasning af længden af dæmpningsbjælker. PREFA-objektbeskyttelsen er både egnet til anvendelse i privatområder, f.eks. i et enfamilieshus, og i større firmabygninger. Dæmningsbjælkerne og de fastmonterede fastgørelsesprofiler kan tilpasses farvemæssigt individuelt til designet af din facade.

Montering og anvendelse af PREFA-objektbeskyttelsen:Fastgørelsesprofilerne monteres fast ved den første montering i, bag eller før muråbningen. Alternativt kan fastgørelsesprofilerne også placeres forsænket og i plan indvendigt. Ved anvendelse trykkes dæmningsbjælkerne ind i fastgørelsen i begge sider og monteres ovenfra med et spændestykke. I en nødsituation er det lette og meget robuste system klar til anvendelse på kort tid og kan endda om nødvendigt installeres af én person, som det kan ses i følgende video.

Luisa Buck står foran indgangsporten til et parcelhus, hvor den mobil højvandsbeskyttelsesvæg allerede er blevet installeret.

Landskabsbeskyttelse

Når du vil beskytte større højvandstruede flader eller objekter (f.eks. indkørsler, veje eller gader) mod oversvømmelse, kan du bruge PREFA-højvandsbeskyttelse som landskabsbeskyttelse. Den yder beskyttelsen i form af aluminiumsvægge, der opstilles i åbent landskab ved hjælp af jordbøsninger. Dette system er ideelt til dig, hvis du f.eks. vil beskytte dit hus eller din grund mod et forbiløbende vandløb, der ved stærkt uvejr muligheder overstiger det normale vandniveau betydeligt.

Montering og anvendelse af PREFA-landskabsbeskyttelsen:
Ved ny opstilling af PREFA-landskabsbeskyttelsen skal der først monteres jordbøsninger. Højvandsbeskyttelsesvæggene kan forlænges efter ønske eller kan også forhøjes efter en statisk prøvning. Hvis de skal anvendes, skal fastgørelsesstanderne (støtter) forankres i de isatte jordbøsninger og derefter skubbes ind i aluminiumsdæmpningsbjælkerne. Efter brugen kan bjælkerne og fastgørelsesstanderne let fjernes, og jordbøsningerne kan lukkes ved hjælp af dækplader.

En mand installerer PREFA-højvandsbeskyttelse.

Vigtigt: Ved begge typer af PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet monteres først fastgørelsesprofiler (til dæmningsbjælker) eller jordbøsninger (til beskyttelsesvægge). Dette monteringstrin skal udføres på forhånd, så du senere lynhurtigt kan reagere i tilfælde af stærkt uvejr og bare skal sætte aluminiumsdæmningsbjælkerne, eller ved landskabsbeskyttelse også fastgørelsesstanderne, i den allerede forberedte anordning.

Fordelene ved PREFA-højvandsbeskyttelsen

Ikon for fordele

Kan installeres af en enkelt person

Ikon for fordele

Af robust aluminium

Lav vægt og nem at opbevare

Ikon for fordele

Hurtig og nem montering

Ikon for fordele

Mulighed for farvemæssig tilpasning

Mulighed for farvemæssig tilpasning af det objekt, der skal beskyttes

Ikon for fordele

Kan installeres af en enkelt person

Ikon for fordele

Af robust aluminium

Lav vægt og nem at opbevare

Ikon for fordele

Hurtig og nem montering

Ikon for fordele

Mulighed for farvemæssig tilpasning

Mulighed for farvemæssig tilpasning af det objekt, der skal beskyttes

Tjekliste: Hvor stor er faren for, at du bliver ramt af en oversvømmelse?

Med følgende tjekliste kan du selv efterprøve, om du bor i et område med risiko for oversvømning eller ej. Jo flere spørgsmål, du besvarer med "Ja", jo vigtigere er det at tage sikkerhedsforanstaltninger:

 • Ligger din grund i nærheden af et vandløb (flod, å, sø osv.)?
 • Ligger dit hus i en dal? 
 • Kan der trænge vand gennem døre, vinduer eller porte på din bygning?
 • Kan der trænge vand ind over andre dybtliggende bygningsåbninger i kælderen eller garagen?
 • Råder bygningen over en indgang i jordplan eller en terrasse, hvorigennem vand kan trænge ind i bygningen?
 • Findes der et fald som følge af indkørsler, parkeringspladser eller stier hen til bygningen?
Nærbillede af PREFA-højvandsbeskyttelsen af aluminium, som altid modstår oversvømmelseskatastrofer og beskytter parcelhuset i baggrunden.

Hvad består PREFA-højvandsbeskyttelsen af?

PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet består af flere enkeltdele:

 • Startdæmningsbjælker med bundtætning
 • Stapelbare dæmningsbjælker
 • Vægfastgørelsesprofiler (objektbeskyttelse)
 • Fastgørelsesstander med jordbøsninger (landskabsbeskyttelse)
 • Spændestykker til fastgørelse af enkelte bjælker

Dæmningsbjælkerne, fastgørelserne og spændestykkerne fremstilles af aluminium, fordi materialet er brudsikkert, vejrbestandigt og rustfrit. Takket være materialets lave vægt kan du hurtigt og let transportere enkelte beskyttelseselementer og i værste fald hurtigt anbringe dem.

Anvendelse af PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet

 • Dæmningsbjælker af aluminium skubbes i fastgørelsesprofilerne eller standerne (forankring i jordbøsninger) i begge sider.
 • Stabling af dæmningsbjælkerne ved hjælp af et not- og federsystem
 • Fastgørelse ovenfra ved hjælp af spændestykke
 • Dæmningsbjælkerne fyldes med stigende vandhøjde. Derved forhindres, at dæmningsbjælkerne flyder op, og væggens stabilitet øges.
Foto af et fuldt monteret PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet

Detaljeret monteringsvejledning til PREFA-højvandsbeskyttelsen

Herefter finder du en detaljeret monteringsvejledning til PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet:

Montering af den første dæmningsbjælke med bundtætning til PREFA-højvandsbeskyttelsen

Indføring af den nederste dæmningsbjælke

Start monteringen ved at føre dæmningsbjælkerne med bundtætning ovenfra og skråt i føringen på grundprofilerne. Tryk dæmningsbjælkerne fast ned, indtil bundtætningen ligger rent på jorden.

PREFA-højvandsbeskyttelse – Indsættelse af flere dæmningsbjælker i føringen i grundprofilerne

Indføring af yderligere dæmningsbjælker

Når de nederste dæmningsbjælker ligger sikkert og plant, skal du gå videre med indføring af de yderligere dæmningsbjælker. Herved skal du føre elementerne ovenfra og skråt ind i føringen på grundprofilerne, som i trin 1, og trykke dem nedad, indtil feder og noten går i indgreb med hinanden, og tætningerne ligger rent på.

Anbringelse af spændestykker på dæmningsbjælkerne af aluminium i PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet

Montering af spændestykke

Skub spændestykkerne med leddelt fod nedad i føringen i grundprofilerne, og tryk den nedad, indtil den leddelte fod berører den øverste profil. Derefter spændes skruen let til på spændestykket ved hjælp af en sekskantnøgle.

Fritlægning af jordbøsninger ved anvendelse af mellemstandere ved PREFA-landskabsbeskyttelse

Frilægning af jordbøsning

Hvis du bruger mellemstandere til landskabsbeskyttelse, skal du først også udføre trin 4-6. Drej undersænkskruen i afdækningspladen over jordbøsningen cirka én centimeter ud, og træk dermed afdækningspladen ud, og aftag den.

PREFA-højvandsbeskyttelse – Montering af midtersøjler ved landskabsbeskyttelse

Opstilling af midtersøjle

I de fritlagte jordbøsninger kan du forankre midtersøjlen med en drejebevægelse. Sørg herved for, at tætningsringen passer på den nederste ende.

Montering af højvandsbeskyttelsessystemet fra PREFA og placering af afstivere

Eventuel anbringelse af en afstivning

Hvis den opstillede beskyttelsesvæg overskrider et areal på 2 × 2 meter, skal der afklares anvendelse af en yderligere afstivning.

PREFA-eksperttip: Sådan opbevarer og vedligeholder du din PREFA-højvandsbeskyttelse rigtigt!

Til optimal opbevaring af højvandsbeskyttelsessystemet anbefales, at der anvendes vægholdere af aluminium fra PREFA. Her kan dæmningsbjælkerne stables sådan på vægholderne, at jorddæmningsbjælkerne ligger øverst, så der i en nødsituation sikres hurtig opstilling. Sørg for aldrig at opbevare aluminium oven på aluminium. Brug skillestrimler af pap, plastik eller presspan til at beskytte dæmningsbjælker mod koldsammensmeltning som følge af fugtighedspåvirkning. Spændestykkerne kan opbevares i et ekstra opbevaringsrum eller på dæmningsbjælkerne.
Til regelmæssig vedligeholdelse skal højvandsbeskyttelsessystemet opstilles/adskilles mindst én gang om året. På den måde kan du ud over at øve håndteringen også efterprøve funktionen og kompletheden. Alle tætninger skal rengøres og behandles med silikonespray efter hver anvendelse samt udskiftes i tilfælde af beskadigelse.

Spørgsmål og svar: PREFA-højvandsbeskyttelse

Systemet kræver et monteringsfundament såsom beton eller mursten, og fundamentet skal testes forinden af en geoteknisk rådgiver. 

Den mobile PREFA-højvandsbeskyttelse, der består af en opsætning med dæmningsbjælker, anvendes til objekts- og landskabsbeskyttelse. Det er en pålidelig vand- og slambarriere, selv i ekstreme situationer – lige fra Donau til Vesterhavet. 

PREFA-højvandsbeskyttelsessystem er testet og certificeret af Europaverband Hochwasserschutz e.V. (europæisk forbund for højvandsbeskyttelse).

PREFA-højvandsbeskyttelsen leveres af en regional PREFA-partnervirksomhed, der også sørger for monteringen. 

Længden udregnes i henhold til en statisk beregning og afhænger af stablehøjden. En standardhøjde på ca. 200 cm er mulig.

Ja, det er muligt at levere komponenterne i standard-RAL-farver. 

Aluminiumsprofilernes lave vægt gør det mulig at foretage en hurtig og nem montering - og hvis det er nødvendigt, kan det endda klares af en enkelt person! 

PREFA højvandssikringen består af i alt 10 komponenter.

Hvorfra får du din individuelle PREFA-højvandsbeskyttelse?

Er du interesseret i et højvandsbeskyttelsessystem fra PREFA? Spørg din kontaktperson hos PREFA om.

Du finder detaljerede oplysninger og tekniske oplysninger om produktet i området "Mobil højvandsbeskyttelse".

Her kan du straks anmode om vores gratis brochure om emnet højvandsbeskyttelse online.

 • Giv ikke højvande nogen chancer – mobil højvandsbeskyttelse fra PREFA. Spild ikke tiden, og beskyt straks dit hjem!
Kvalitetsmærket "Sikkerhed ved højvandsbeskyttelse" til det mobile PREFA-højvandsbeskyttelsessystem af aluminium

Det mobile højvandsbeskyttelsessystem fra PREFA blev udmærket med kvalitetsmærket "Sikkerhed ved højvandsbeskyttelse". Systemet blev gennemprøvet af kvalitetskomitéen fra det europæiske forbund Hochwasserschutz e.V.