Hvordan er opbygningen af PREFA aluminiumstage?

Vi anbefaler at udføre PREFA aluminiumstage med ventileret underkonstruktion. Taginddækningen og det varmeisolerende lag adskilles af et ventileret mellemrum. Det har den fordel, at opstået fugt afledes igen. Principielt udføres tagfladen ventileret (se fig. 1). Men også hele loftsrummet kan være ventileret (se fig. 2).

Fig. 1

Loftrummet kan også anvendes som beboelsesrum (fig. 1):

Ved en dobbeltforskallet tagopbygning inddrages et ventilationsniveau (kontraforskalling) i modsætning til den enkeltforskallede tagopbygning. Med denne forholdsregel kan der også varmeisoleres mellem spærene. En dobbeltforskallet tagopbygning er at foretrække ved en eventuel udnyttelse af loftsrummet frem for den enkeltforskallede tagopbygning (fig. 2).

Fig. 2

Tagrummet anvendes ikke til boligformål (fig. 2):

Ved denne tagopbygning skal tagrummets hjørner være varmeisolerede (efterfølgende udbygning af tagrum kun mulig med store udgifter til følge).

Ved tagopbygning skal de byggefysiske regler overholdes eller tilpasses!