Hvilken underkonstruktion er nødvendig for et PREFA tag?

  • PREFA tagpladen kan opsættes på tværlægter med mellemlægte af taglægter med mindstemål 30x50 mm (behov ca. 5 lbm lægte/m²). En nøjagtig lægteafstand på 419 mm fra hovedlægte til hovedlægte skal altid overholdes. Mellemlægterne må under ingen omstændigheder udelades, de bruges bl.a. som holder til snestopperne. Der skal tages højde for de statiske krav samt spærafstanden ved beregningen. 
  • PREFA tagspåner, tagromber, tagpanel FX.12 og PREFALZ skal opsættes på fuld forskalling. PREFA tagplade kan opsættes på fuld forskalling. Fuldforskallingen skal udføres i henhold til gældende standarder. I henhold til ÖNORM B2215:2009 min. 24 mm tyk 80 mm - 160 mm bred. I henhold til DIN 4074 T1 min. 24 mm tyk 100 mm - 160 mm bred. Der skal tages højde for de statiske krav samt spærafstanden ved beregningen af underkonstruktionen.
  • Fra en snenormallast på 3,25 kN/m² (CH: Referencehøjde 925 m) eller i terrænkategori 0, I eller II er en opsætning på fuld forskalling med bitumenskillelag nødvendig. Terrænkategori 0 og I forekommer ikke i Schweiz og Østrig.

     

Et skillelag er et lag, der adskiller metallet fra underlaget. Formålet med skillelag er følgende:

  • At beskytte metallet på undersiden mod skadelige, alkaliske påvirkninger og mulige skadelige påvirkninger fra træbeskyttelsesmidler,
  • At forbedre glideevne ved termiske længdeændringer,
  • At beskytte træforskallingen eller træplader mod væde i byggefasen,
  • At forbedre lydisoleringen,
  • At reducere ujævnheder i tagkonstruktionsoverfladen.

Generelt anbefaler vi brug af et egnet bitumenskillelag!