HVOR LÆNGE ER DER GARANTI PÅ PREFA PRODUKTER?

40 ÅRS MATERIALEGARANTI

Vi yder vi en 40-årig garanti (fra det opsætnings-/monteringstidspunkt, der er anført i dette garanticertifikat) for grundmaterialet i

 • PREFA tagplade, tagplade R.16, tagspån, tagrombe og tagpanel FX.12
 • PREFA dobbelt stående falsdækning (PREFALZ)
 • PREFA tagdræning (rende og rør)
 • PREFA facadeelementer (sidings, vægrombe 44x44, vægrombe 29x29, vægrombe 20x20, vægspån, facadepanel FX.12, skålprofil, takket profil, profilbølge)
 • Solar-monteringssystem PS.13

  på brud, korrosion (rust) og frostskader på de i garanticertifikatet nævnte betingelser.

    

40 ÅRS FARVEGARANTI

 • PREFA tagplade, tagplade R.16, tagspån, tagrombe og tagpanel FX.12
 • PREFA dobbelt stående falsdækning (PREFALZ)
 • PREFA facadeelementer (siding vandret, siding lodret, vægrombe 44x44, vægrombe 29x29, vægrombe 20x20, vægspån og facadepanel FX.12)

på afskalning og bobledannelse på de i garanticertifikatet nævnte betingelser.

Kontakt