ER ET PREFA TAG EGNET SOM LYNAFLEDNINGSSYSTEM?

Metaltage er i henhold til standarden ÖVE/ÖNORM EN 62305 (gældende siden 01.01.2008) defineret som en "naturlig" bestanddel af en afleder. Med 12.07.2010 er ovenstående standard også erklæret for forbindende i ETV 2002/A2 i henhold til §2 paragraf 1.

PREFA tagelementer (Tagplader, tagspåner, tagromber og tagpanel FX.12) og PREFA glatbåndsafdækninger (PREFALZ) er dermed tilladt som lynafledningssystem (afleder på højeste sted og tilslutning af jord til tagskægget) !

Lynafledningstiltag, som overstiger kravene i de herover anførte standarder, letter monteringen af en konventionel afleder. Bed om en monteringsvejledning, eller tal med vores afdeling for anvendelsesteknik.

Obs.: I standarden er visse undtagelser defineret, f.eks.: Eksplosive objekter (ammunitionslagre, møller etc.), objekter med store menneskemængder (skoler, børnehaver  etc.), sendeanlæg, atomkraftværker, museer etc. I tvivlstilfælde skal der monteres en yderligere, konventionel afleder af en autoriseret elektriker eller lynafledermontør.

Kontakt