Er PREFA tage velegnede som lynafledere?

Fundamentet for denne forordning er ÖVE/ÖNORM EN 62305-3, der gælder i Østrig. Derfor skal der tages hensyn til landespecifikke standarder og forskrifter.

I henhold til standarden ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 betragtes metaltage som en naturlig del af lynafledersystemet. Derfor er PREFAs glatbåndsafdækninger (Prefalz og Falzonal) en naturlig del af fangstindretningen og PREFA mindre tagelementer (tagpaneler, tagspåner, tagplader, tagromber) en naturlige udladningsanordning på lynafledersystemet (kræver ekstra afleder og tilslutning til jordforbindelse).

Bemærk: Visse undtagelser er defineret i standarden, som fx: Bygninger med eksplosionsfare (ammunitionslagre, møller osv.), bygninger med store menneskemængder (skoler, børnehaver mv.), sendeanlæg, atomkraftværker, museer mv.

PREFA-produkternes egnethed som naturlig bestanddel af lynafledersystemet er derfor bygningsrelateret og skal vurderes i overensstemmelse med de standarder, der skal tages hensyn til.

Du kan få oplysninger om krav og design mht. lynafledning af en bygning fra en producent af lynafledningsanlæg eller en autoriseret elektriker, som har ret til at installere lynafledningssystemet samt ret til at gennemføre og godkende den lovkrævede accepttest. Spørg også de lokale myndigheder om råd mht. eventuelle yderligere, lokale bestemmelser.

Hvordan opstår et lyn?

Under en tordenvejr opstår der elektrostatisk opladning af vanddråber, der danner skyer. Den elektriske ladning, som opstår ved dette, ses som et lyn i naturen (lysbue). Sandsynligheden for at lynet slår ned i en bygning afhænger af flere faktorer. De gælder fx placering, lokal lyntæthed samt bygningens højde og bebyggelsesområdet. Hvis lynet slår ned i en bygning, sker det normalt i de udsatte områder. Det kan fx være bygningsdele der rager ud, hjørner og kanter eller bygningens højeste punkter.

Det er ikke bygningens materiale, men afstanden fra en genstand til lynets fremkomst, der er afgørende for hvor lynet slår ned. Derfor tiltrækker metaltage ikke lyn. PREFA tag- og facadesystemer af aluminium afleder trygt og sikkert den strøm, der opstår ved et lynnedslag. Derfor bidrager PREFAs produkter markant til bygningens sikkerhed.

Det eksterne lynafledningssystem og dets opgave

Det eksterne lynafledningssystem består af leder, afladning og jordforbindelse.

Når man skal bestemme de foretrukne nedslagspunkter ifm. lynafledningens design, går man typisk ud fra et kuglelyn. For at beskytte bygningen, monterer man lynafledere på de punkter, hvor lynet slår ned og fører dem ned i jorden. Hvis der forekommmer metalkomponenter eller -beklædning (fx blytag eller -facade) på en bygning, kan de fungere som naturlige komponenter i det eksterne lynafledningssystem jfr. de normative bestemmelser. Det giver store potentielle besparelser ved designet af lynafledningssystemet.