Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med blankt aluminium?

Generelt

Ved blanke aluminiumsbånd er bærematerialets naturlige, fine valsestruktur synlig og giver dermed sin attraktive overflade. Pga. produktionsteknisk betingede forskelle i valseprocessen for det bærende materiale er valsestrukturens udseende ikke altid ensartet. Ved montering og bearbejdning skal man være opmærksom på brugen af samme partier eller leveringer samt opsætningsretningen for at opnå et ensartet udseende rent visuelt. Et ensartet udseende, som det er muligt med farvebelagte aluminiumsbånd, kan ikke opnås ved blanke aluminiumsbånd.

Opbevaring og transport

Skal opbevares tørt og under tag. Fugtige rum skal undgås. Skal beskyttes mod alkaliske påvirkninger (mørtel, beton, kalk- eller cementstøv etc.) samt lud- og syredampe, salt (f.eks. vejsalt). Ved tæt pakkede aluminiumsdele eller viklede aluminiumsbånd skal man være opmærksom på, at der ikke dannes tegn på oxidering i form af sorte eller hvide pletter pga. vand (f.eks. kondensat eller nedbør). Dette påvirker ikke levetiden, medmindre andre påvirkninger bidrager til yderligere nedbrydning af aluminiummet. Det påvirker dog det optiske indtryk betragteligt. Kortvarig opbevaring (<2 uger) i det fri er muligt, når det beskyttes mod nedbør og andet vand af passende, luftgennemtrængelig afdækning. Henvisning: Producentens emballage er kun en beskyttende emballage til transport.

Forarbejdning og bearbejdning

Forarbejdningshenvisningerne i PREFALZ opsætningsretningslinje skal følges ved profilering, runding og falsning af blanke aluminiumsbånd til vinkelfals- eller dobbelt stående falsinddækninger. Blankt aluminium ridses let; dette skal der tages højde for under bearbejdningen. Ridserne påvirker ikke materialets holdbarhed, men de kan forstyrre overfladens udseende. Ved bearbejdning og montering af blankt aluminium forårsager håndsved mærker pga. oxidering af aluminiumsoverfladen. De derved opståede aftryk/pletter er stort set umulige at fjerne. Brug af handsker ved bearbejdningen kan reducere denne effekt. Blankt aluminium har en naturlig overflade, som forandrer sig langsomt og uensartet afhængig af de omgivende påvirkninger. Henvisning: Blankt aluminium reflekterer lys særdeles godt (refleksion/spejling). Hvis refleksioner/spejlinger på facadebeklædningen eller taginddækningen er uønskede, skal der anvendes båndbelagte, matte overflader.