Hvilke fordele har PREFA-højvandsbeskyttelsessystemet?: Fordele - højvandsbeskyttelsessystemet

Den mobile PREFA-højvandsbeskyttelse, der består af en opsætning med dæmningsbjælker, anvendes til objekts- og landskabsbeskyttelse. Det er en pålidelig vand- og slambarriere, selv i ekstreme situationer – lige fra Donau til Vesterhavet. Let, robust og nem at montere. Bjælkernes aluminiumsprofiler stables oven på hinanden i et not- og fersystem og skubbes ind mellem de to fastgørelsesprofiler eller støtter. Hvis det er nødvendigt, kan opsætningen også foretages af en enkelt person. Efterfølgende tætnes profilerne med specielle, udskiftelige gummipakninger og fastspændes for oven med et spændestykke. Således beskyttes døre, vinduer, porte, garager, indkørsler, kælderdøre, kældervinduer samt hele bygninger og flader sikkert mod indtrængende vandmasser i tilfælde af oversvømmelse i både i private hjem og erhvervsejendomme. Ved behov kan en beskyttelsesmur, der allerede er opført, forlænges eller forhøjes iht. en statistisk beregning. PREFA-højvandsbeskyttelsesvæg kan hurtigt sættes op: Den er let, robust og altid parat til at blive sat op, og når den ikke anvendes, er den næsten usynlig. 

Af brudstærkt aluminium

Aluminium er brudstærkt, rustfrit, vejrbestandigt og desuden meget let. Produktet kan monteres hurtigt og nemt - og hvis det er nødvendigt, kan opsætningen klares af en enkelt person! Aluminium er et sikkert og nemt alternativ til sandsække og andre materialer til højvandsbeskyttelse. PREFA-højvandsbeskyttelsesvæggen giver allerede fuld sikkerhed ved ilægningen af den første bjælke. Skulle vandet stige endnu mere, så kan antallet af dæmningsbjælkerne forøges uden problemer. Materialet er desuden 100 % genanvendeligt. 

Fleksibel brug af komponenterne

PREFA-højvandsbeskyttelsesløsning monteres, når det er nødvendigt, og kan efterfølgende nemt demonteres igen. PREFA tilbyder en fleksibel vejrbestandig opbevaringsløsning på væggen, tildækning under opbevaring og tildækning af vinkler: Dette betyder god lagerstabilitet, når anordningen ikke bruges, så højvandsbeskyttelsesvæggen er lige ved hånden, men usynlig. Brug af den permanente bundtætning gør, at den kan anvendes i meget lang tid. Systemet er nemt og fleksibelt. Det kan anbringes i eller bag buens indvendige side. En beskyttelsesmur, der allerede er opført, kan forlænges eller forhøjes iht. en statistisk efterberegning. 

Fås i flere farver

Efter demonteringen er højvandsbeskyttelsessystemet så godt som usynligt. Farven på de fast installerede fastgørelsesprofiler kan tilpasses facaden. Det samme kan dæmningsbjælker med en længde op til 3 m. PREFA-højvandsbeskyttelse kan således også se optisk flot ud. Efter anmodning kan komponenterne leveres i standard-RAL-farver.