HVAD ER DET SÆRLIGE VED MATERIALET ALUMINIUM?

FREMSTILLING AF ALUMINIUM

1. Primær aluminiumAluminium udvindes af bauxit, der er opkaldt efter det sted, det blev fundet (Les Baux). Bauxit består som regel af op til 60% aluminiumoxid, jernoxid og kieselsyre. Primære forekomster: Sydamerika, Australien og Afrika

  • Oparbejdning af bauxit: Råbauxit findeles, tørres og males fint.
  • Udvinding af aluminiumoxid af bauxit: Uønskede iblandinger fjernes vha. natronlud. På den måde opnås til sidst ren, hvid aluminiumoxid.
  • Reduktion af aluminiumoxid til aluminium vha. elektrolyse: Aluminiumoxid opløses i smeltet kryolit. Denne opløsning opdeles i de enkelte bestanddele i elektrolyseovnen vha. jævnstrøm. Aluminium samler sig i bunden, og den frigivne ilt bindes med kulelektroderne til kuldioxid.


2. Sekundær aluminiumSekundær aluminium består af genbrugsaluminium og genindvindes via skrotkredsløbet. Forbruget til oparbejdningen udgør ca. 5% af forbruget ved fremstilling af primær aluminium.

ALUMINIUM OG MILJØ

Ved produktionen af aluminium til PREFA produkter anvendes mestendels sekundær aluminium. Dvs. at aluminium er op til 100% genanvendelig uden relevant kvalitetstab! Pga. den lange levetid, vedligeholdelsesfriheden, den gode genanvendelighed og den lave vægt (transport) opnår aluminium en yderst positiv økobalance.

Kontakt