Hvad er det særlige ved materialet aluminium?

Fremstilling af aluminium

1. Primær aluminium: Aluminium udvindes af bauxit, der er opkaldt efter det sted, det blev fundet (Les Baux). Bauxit består som regel af op til 60% aluminiumoxid, jernoxid og kieselsyre. Primære forekomster: Sydamerika, Australien og Afrika

  • Oparbejdning af bauxit: Råbauxit findeles, tørres og males fint.
  • Udvinding af aluminiumoxid af bauxit: Uønskede iblandinger fjernes vha. natronlud. På den måde opnås til sidst ren, hvid aluminiumoxid.
  • Reduktion af aluminiumoxid til aluminium vha. elektrolyse: Aluminiumoxid opløses i smeltet kryolit. Denne opløsning opdeles i de enkelte bestanddele i elektrolyseovnen vha. jævnstrøm. Aluminium samler sig i bunden, og den frigivne ilt bindes med kulelektroderne til kuldioxid.

2. Sekundær aluminium: Sekundær aluminium består af genbrugsaluminium og genindvindes via skrotkredsløbet. Forbruget til oparbejdningen udgør ca. 5% af forbruget ved fremstilling af primær aluminium.

Aluminium og miljø

Ved produktionen af aluminium til PREFA produkter anvendes mestendels sekundær aluminium. Dvs. at aluminium er op til 100% genanvendelig uden relevant kvalitetstab!

Pga. den lange levetid, vedligeholdelsesfriheden, den gode genanvendelighed og den lave vægt (transport) opnår aluminium en yderst positiv økobalance.