HVORDAN SKER CE-MÆRKNINGEN AF PREFA PRODUKTERNE?

Mærkningen af PREFA produkterne med det europæiske overensstemmelsesmærke "CE " sker ved PREFA i henhold til følgende to europæiske standarder:EN 14783:2006"Fuldfladet understøttede tagdæknings- og vægbeklædningselementer af metalplade til indvendig og udvendig anvendelse - produktspecifikation og krav" for PREFA produkterne:

 • PREFA tagplade
 • PREFA tagspån
 • PREFA tagrombe
 • Prefalz
 • Tagpanel FX.12
 • Tagplade R.16

Mærkningen af disse produkter sker i form af bilag i de enkelte produkters emballageenheder (opsætningstip) og som etiket på Prefalz-coils. Start af mærkning i juni 2008. EN 14782:2006"Selvbærende tagdæknings- og vægbeklædningselementer af metalplade til indvendig og udvendig anvendelse - produktspecifikation og krav" for PREFA produkterne:

 • PREFA siding
 • PREFA profilbølge
 • PREFA skålprofil
 • PREFA takket profil
 • PREFA bølgeprofil
 • PREFA vægrombe 29x29
 • PREFA vægspån
 • PREFA facadepanel FX.12
 • PREFA tagplade

Mærkningen af disse produkter sker i form af bilag til følgesedlen og i de enkelte produkters emballageenheder (opsætningstip). Start af mærkning i november 2007. Mærkningen udføres af begge produktionssteder PREFA Marktl (A) og PREFA Wasungen (D) .Henvisning: CE-mærkningen indeholder ikke oplysninger om produkternes kvalitet eller om en bestemt sikkerhedstilstand.

Kontakt