Hvordan sker CE-mærkningen an PREFA produkterne?

Mærkningen af PREFA produkterne med det europæiske overensstemmelsesmærke "CE " sker ved PREFA i henhold til følgende to europæiske standarder:

EN 14783:2013

"Fuldfladet understøttede tagdæknings- og vægbeklædningselementer af metalplade til indvendig og udvendig anvendelse - produktspecifikation og krav" for PREFA produkterne:

 • PREFA tagplade
 • PREFA Tagplade R.16
 • PREFA tag- og vægspån
 • PREFA tag- og vægrombe 29 × 29
 • PREFA tag- og vægrombe 44 × 44
 • PREFA Prefalz
 • PREFA Tag- og facadepanel FX.12
 • PREFA vægrombe 20 × 20
 • PREFA vægspån XL

Mærkningen af disse produkter sker i form af bilag i de enkelte produkters emballageenheder (opsætningstip) og som etiket på Prefalz-coils. 

EN 14782:2006

"Selvbærende tagdæknings- og vægbeklædningselementer af metalplade til indvendig og udvendig anvendelse - produktspecifikation og krav" for PREFA produkterne:

 • PREFA sidings
 • PREFA profilbølge
 • PREFA takket profil
 • PREFA vægrombe 29 × 29
 • PREFA vægrombe 44 × 44
 • PREFA vægspån
 • PREFA vægspån XL
 • PREFA facadepanel FX.12
 • PREFA tagplade
 • PREFA Tagplade R.16

Mærkningen af disse produkter sker i form af bilag til følgesedlen og i de enkelte produkters emballageenheder (opsætningstip).

Mærkningen udføres af begge produktionssteder PREFA Marktl (A) og PREFA Wasungen (D).

Henvisning: CE-mærkningen indeholder ikke oplysninger om produkternes kvalitet eller om en bestemt sikkerhedstilstand.