Hvordan opsætter man snestoppere?

Vær ved bearbejdningen opmærksom på PREFA opsætningsvejledningen samt de almindelige faglige standarder og sikkerhedsforskrifter. Du kan gratis få omfattende opsætningsvejledninger med detaljerede oplysninger, prislister inkl. tilbehørsprogram, tekniske mærkeblade, opsætningsvideoer etc. på en af de herunder anførte adresser. Monter PREFA alu-snestoppere i henhold til de gældende opsætningsskemaer afhængig af taghældning og snebelastning. Fastgør hver stopper med 2 søm. Brug kun originale PREFA snestoppere.

Obs.: Snestoppere må under ingen omstændigheder bruges som dækhjælp!

Forudsætninger:

  • Dimensionering af underkonstruktionen i henhold til EN 1991-1-3 og B1991-1-3
  • Følg monteringsanvisningen for snestopperne
  • Ved tagopbygninger h>1,0 m er separat dokumentation nødvendig
  • Der tages ikke højde for sneoverhæng!
  • Formkoefficient for snebelastning med μ=0,80

Fastlæggelse af behov for snestoppere til det lille format

P ... PREFA tagplade, R.16 ... PREFA tagplade R.16, S ... PREFA tagspån, R29 ... PREFA tagrombe 29x29, R44 ... PREFA tagrombe 44x44, FX.12 ... PREFA tagpanel FX.12

* Ifølge ÖNORM B 3418 skal snestoppere af metal kombineres med andre snefangssystemer fra en taghældning på 45° (= PREFA snefangssystem ved renderne).

Generel henvisning: Ejeren af bygningen er altid ansvarlig for skader forårsaget af nedfaldende snelaviner. Dette ansvar kan ikke forhindres hverken ved opstilling af generelle henvisningstavler eller ved opsætning af snestoppere. Selv ved tilstrækkelig dimensionering og korrekt opsætning af snestopperne kan nedfald af taglaviner ikke udelukkes. Opsætteren hæfter over for sine kunder (bygningsejere) altid for skader, der skyldes utilstrækkelig dimensionering eller fagligt ukorrekt opsætning. Det betyder, at hvis en kunde af optiske eller andre grunde trods opsætningsoplysningerne ønsker færre snestoppere, træder henvisningspligten i kraft for opsætteren. I ordren henvises der skriftligt til den ikke standardmæssige udførelse og de deraf mulige følger i al tydelighed.

Anbefaling:Over husindgange og offentlig ejendom kan der monteres et snehjørnesystem som ekstra forholdsregel. I områder ved kvistvinduer, skorstene, solfangere, tagudstigningslemme, tagvinduer, ventilationsrør, keler etc. kan det afhængig af placering være hensigtsmæssigt at placere ekstra sneholdeanordninger (flere snestoppere eller snehjørneanlæg). Monter PREFA alu-snestoppere i henhold til de gældende opsætningsskemaer afhængig af taghældning og snebelastning. Fastgør hver stopper med 2 søm. Brug kun originale PREFA snestoppere.