Er prefa-tage og -facader modstandsdygtige over for havvand?: Om modstandsdygtighed

Konstruktioner med aluminium er bæredygtige, nemme at vedligeholde, sikre og æstetiske. Materialet har en lang levetid og kræver desuden næsten ingen vedligeholdelse, er brudsikkert, korrosionsbestandigt og har en lav vægt. Aluminium brænder ikke og udvikler ikke giftige gasser eller dampe. Og: Aluminium er deformerbart på trods af dets styrke. Dette gør det til et populært byggemateriale til arkitektur.

Der stilles imidlertid særlige krav til byggematerialer, når de anvendes i nærheden af vand. Talrige eksempler fra praksis viser: Aluminium er det rigtige valg, når det handler om bygningsinddækningen i nærheden af vand. Aluminium udmærker sig nemlig også i dette miljø, for i sidste ende tåler det ikke blot alle vejrforhold, men er modstandsdygtigt over for saltvand og ruster ikke. Drømmehus med havudsigt? Intet problem med PREFA-aluminiumsprodukter!

Das Dach der Inselhalle Lindau am Bodensee eingedeckt mit PREFA Falzonal in Sonderfarbe

Set ud fra et skibsbygningsperspektiv

"Kathena Nui" viser på imponerende vis, at aluminium og vand går godt i spænd sammen. Ekstremsejlsportsmanden sejlede jorden rundt to gange med sin aluminiumsbåd. Selv efter flere år i tørdokken, bemærkede Erdmann: "Kun en aluminiumsbåd kan man lade stå på land så længe. Der opstod ikke en eneste fugtplet efter de mange år i de respektive sektioner. Jeg har ikke truffet nogen former for forholdsregler. Kun alle lukaferne blev gjort lufttætte. Der skulle kun arbejdes en smule på de dele af skibet, der var under vand. Det har overholdt levetiden på bedste vis. Ingen afskrællet maling, i hvert fald ingen aluminiumstæring. Ingen steder om bord. Det er virkelig en overraskelse."

Hvis det virker med beboelsen på vandet, hvorfor så ikke også anvende aluminium på bygninger nær kystområder? 

Det er blandingen, der gør det!

Ved fremstilling af PREFA-produkter anvendes aluminium med følgende legeringer:

  • EN AW 5005 (AlMg1(B)) i henhold til EN 573-3
  • EN AW 3005 (AlMn1Mg0.5) i henhold til EN 573-3
  • EN AW 6060 T55 (AlMgSi) i henhold til EN 755-2
  • EN AW 3004 (AlMn1Mg1.573-3) i henhold til EN 573-3

Legeringer af disse grupper har en høj styrke og har en korrosionsbestandighed på 1 mod vejr og havvand i henhold til DIN-klassificeringen fastsat af det tyske institut for standardisering.*

*Datablade for aluminiumsmateriale, udgiver DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Beuth Verlag Berlin, 7. udgave 2016

Häuser am Wasser verkleidet mit PREFA Aluminiumprodukten

40 Års garanti

PREFA garanterer sine kunder en godt fæstnet og ekstremt modstandsdygtig tag- og facadebeklædning – og det med 40 års garanti! Med fire årtiers garanti mod brud, korrosion og frostskader, også i nærheden af havet, er du på den sikre side, selv når vejrpåvirkningerne bliver stadigt mere ekstreme. Med en udvendig inddækning, der kan modstå vind og vejr, forbliver byggematerialerne ubeskadigede og beboerne godt beskyttet.

40 års materialegaranti på aluminiumsgrundmaterialet iPREFA-tagpladetagspåntagrombetagpanel FX.12, PREFA-facadeelementer (SidingvægrombevægpladeFX.12) og PREFA-dobbeltinddækning med stående fals (PREFALZ) mod brud, korrosion (rust) og frostskader. Afhængigt af overfladen og nærheden til vandet får du desuden en farvegaranti mod skår, afskalning, blæredannelse og brud