Tre hvide snedækkede tinder i Niederwerrn

Kindergarten Niederwerrn

I Niederwerrn (Tyskland) har Jürgen Hauck og Herbert Osel fra hjp architekten tegnet den nye børnehave, som består af tre bygninger, med et markant Prefalz-tagdesign i P.10 ren hvid, som ifølge Hauck minder om "tre hvide, snedækkede tinder": Op til 125 børn kan benytte de centralt beliggende lokaler med højt til loftet, som gør det muligt at skifte mellem de forskellige temarum, såsom spisesal, bevægelses- og aktivitetsområde. Implementeringen af det strålende taglandskab, der tydeligt skiller sig ud i området præget af række- og enfamiliehuse, viste, at det ikke var nemt at bygge de tre hvide tinder i den lille bayerske by.

Die drei "weißen, verschneiten Gipfel" des Evangelisch-Lutherischen Kindergartens in Niederwerrn, welcher mit Prefalz von PREFA in der Farbe P.10 Reinweiß eingedeckt ist.

Udfordringer i byggeprojektet

Byggeplads-, planlægnings- og detaljearbejdet viste sig at være ret udfordrende for det tværfaglige arkitektkontor: Vanskelige tekniske detaljer skulle løses, rent æstetisk lavede man desværre en fejl ved et hjørne i tømmerkonstruktionen og bygherrerne var ikke blege for at komme med kritik. Derudover forstod de involverede parter ikke altid umiddelbart arkitekternes designideer og deres ideer til de forskellige rum. Bygherrerne kunne ikke gøre så meget ud fra plantegningerne, de besluttede sig derfor ofte først, når de modtog modeller og eksempler i en skala på et til et. Efter en planlægningsfase på halvandet år blev byggetilladelsen endelig udstedt, og yderligere halvandet år senere blev lokalerne til børnene åbnet. "Det, vi som arkitekter har at sige, står der allerede og fortæller sin egen historie. Fremtiden vil andre skabe," kommenterede hjp architekten ved indvielsen og overdragelsen af deres projekt.

Der Kindergarten Niederwerrn mit dem Prefalz Dachsystem in der Farbe P.10 reinweiß bei Dämmerung.

Prefalz som problemløser

For børnehaven i Niederwerrn var det nødvendigt at finde en udhængs- og kantløsning, der forbandt forskellige taghældninger uden at de kom til at hænge over hinanden. På grund af tagafslutningernes forskydning er der betydelige vandrette kræfter på tagstolen. Alle disse særlige omstændighederne gav både arkitekterne og pladesmeden søvnløse nætter, men til sidst kunne hver af de "diabolske strukturelle udfordringer" mestres. Da overgangen mellem tag og facade skulle designes flydende, og brandsikringen samtidig krævede brug af en hård tagbelægning, tyede arkitekterne til Prefalz: Det lette, alsidige og ekstremt holdbare materiale opfyldte ikke kun de tekniske specifikationer, men gjorde det også muligt at fremstille de visuelt kontinuerlige falselinjer, som arkitekterne havde tiltænkt, på perfekt vis. På den måde kunne de tilføre tag- og facadearealerne en rytme med tre forskellige panelbredder. Med håndværkerteamet under ledelse af pladesmeden Wiedamann fandt hjp architekten frem til et kompetent firma, der også kunne finde løsninger ud over de sædvanlige standarder og turde tage fat på projekter, der var udfordrende hvad angik strukturen.

Materiale: