Sikring mod stormflod

Stormflodssikring af Tårnbys vigtigste pumpestation

Når Tårnby Renseanlæg har renset spildevandet fra kommunens bor-gere og virksomheder, skal det pumpes langt ud i Øresund i sikker afstand fra kysten. Det sker via pumpestation P1, som ligger ved Kastrup Strandpark lige bag Ka-strup Lystbådehavn. Beliggenheden tæt ved rensean-lægget og havnen, som har direkte forbindelse til Øresund, er fordel-agtig, når det handler om led-ningsføring mellem renseanlæg og Øresund, men den er risikabel, hvis det trækker op til stormflod. En ombygning af P1 er kostbar og en flytning utænkelig, så Tårnby Forsyning og Husportalen.eu lave-de en simpel plan for en beskyttel-se af P1, hvor den nu er placeret.Da pumpestationen blev opført, var de ansvarlige opmærksomme på, at placeringen var udsat. De anlagde derfor en ca. 1 meter høj jordvold omkring. Den er dog si-den blevet gennembrudt et par steder, bl.a. for at gøre den dagli-ge adgang lettere. Den enkle løsning var at lukke hul-lerne i volden - dog uden at ændre adgangsforholdene. Vi besluttede derfor at montere en PREFA® Vandbarriere, som binder volden sammen ved portåbningen. Barrierens mobile dele ligger nu klar til montering, hvis Øresund skulle ”vise tænder”.

Denne PREFA® Vandbarriere type 50/200 er otte meter lang og ca. 105 cm høj. Den samlede længde er ca. 11 meter, når de to betonvægge, der danner fast forbindelse til volden, medregnes. Barrieren står på et solidt fundament, fordi overkørslen skal kunne benyttes af tunge køretøjer.

Pumpestation P1 (i baggrunden) deler arealet med Tårnby Kommune og lystbådehavnen. Kommu-nen har en lille plads for grønt affald og havnen aftenparkerer sin kran lukket inde bag porten.

Tårnby Forsyning Pumpestation P1

Til opbevaring og transport af barrierens mobile dele er valgt en STARKE Arvid lægtevogn- og til den er der fundet plads indendørs i P1.

Hallen er opvarmet og tør. Bjælkerne holdes adskilt med plast afstandsstykker.

Fundamentet i overkørslen er stærkt armeret - skal kunne tåle kranens vægt.

Rundprofilerne står i nogle særlige terrænmuffer - i det daglige lukket med et dæksel, som fjernes let med specialværktøj.

Bjælkerne klemmes sam-men og mod underlaget - med specielle spænde-stykker.

PROJEKTINFO

Projekt: Tårnbyforsyning, pumpestation P1

Bygherre: Tårnbyforsyning

Kontaktperson: arkitekt Trine Vig Lauritsen

Sted: Kastrup Strandpark 33, Kastrup

Rådgivere: Husportalen.eu

Kontaktperson: arkitekt Michael von Staffeldt

Udførende: JBJ Entreprise

 

Produkter:

Starke Arvid lægtevogn fra Ottensten A/SPREFA® Vandbarriere type 50/200

 

Husportalen.eu

Strøvej 77, Strø

3320 Skævinge

Tlf. +45 4828 4711

www.husportalen.eu