Miljøbeskyttelse: Recycling – vigtigt for vores fremtid

Aluminium og miljø

RECYCLING - VIGTIGT FOR VORES FREMTID

Aluminium er et af de mest værdifulde recycling-materialer og udgør et attraktivt incitament til økonomisk genanvendelse. Det reducerer ikke bare vores affaldsmængde, men medvirker også til at spare energi på at gøre nye råstoffer tilgængelige og udvinde dem. Med recycling af aluminium spares 95% af den energi, der bruges til udvinding af nyt metal.


"LETMETALLET" ALUMINIUM

Aluminium vejer kun 5-10% af almindelige tagdækningsmaterialer, så her spares 90-95% vægt. Fra produktion via opbevaring og transport til montering, selv underkonstruktionen kan dimensioneres mindre. Disse produkter udviser en meget gunstig energibalance under hensyntagen til PREFA aluminiumstagelementernes lange levetid (ingen brud, rust eller frostskader).