Hvad betyder et koldt tag eller et varmt tag?

Et koldt tag har i modsætning til et varmt tag et ventilations- eller udluftningsniveau mellem tagflade og varmeisolering (se Tagopbygning).

En tagkonstruktion, hvor der ikke er ventilation og udluftning mellem tagets underkonstruktion og tagfladen, betegnes som et varmt tag!