FLEXHOUSE - DYNAMISK TIL MINDSTE DETALJE

Ved Zürichsee, mellem gade og jernbanespor, boligkvarter og rekreativt område, ligger vores usædvanlige enfamilieshus Flexhouse. Den usædvanligt form skyldes de indsnævrende krav til byggegrunden, det omgivende landskab og ønsket om at kæde indeog uderum harmonisk sammen uden hårde hjørner og kanter. Den bugtende, hvide facade snor sig om rummet og repræsenterer en velgørende lethed med de transparente glasflader. Trapezformen optager kontekstens dynamik og lader bygningens rundinger og skråtstillede facader gribe ind i naturrummet. Ingen snæver horisont begrænser udsynet, lys og luft strømmer gennem det åbne rum. Usædvanlige udsynsforbindelser røber forbindelsen i det lodrette plan og giver alligevel mulighed for en adskillelse mellem privathed og transparens. Bygningsbeklædningens farvedetaljer og materielle beskaffenhed understøtter den svungne bevægelses læsbarhed. Små tagromber udgør belægningen af buernes trækonstruktion som en skællet hud og følger alle den komplekse geometris drejninger. Den opsigtsvækkende farvetone forstærker bevidst bygningens skulpturelle udtryk. Ved realiseringen krævede det ekstroverte formsprog en større investering i design og byggeforløb. Mens bygningsdelenes tilslutninger nødvendiggjorde mange individuelle løsninger, blev vi begejstrede over den enkle bearbejdning af romberne på stedet til fordel for kurvernes rene linjeføring og konstruktionens lethed. Også fremover vil formaternes mangfoldighed være et udslagsgivende argument for en facadebeklædning med aluminium. Når vi kender mulighederne for større eller mindre formater, overfladebeskaffenheder og farvespektre i designspillerummet, kan vores ideer omsættes endnu mere fokuseret. 

”Vi er fuldt bevidste om hver enkelt byggeopgave som et individuelt projekt og ikke som en niversalbeklædning, der skal passe til alt. Vi skaber (livs)rum, ikke overfl adisk design. Materialebeskaffenhed og farvedetaljer er for os værktøjer, som lader rummenes kvalitet skinne tydeligt igennem med det samme.”

STEFAN CAMENZIND, EVOLUTION DESIGN, ZÜRICH, ARKITEKTEN BAG FLEXHOUSE