Farverigt campushjerte: “hammeskrause architekten“ designer kantinebygning sammen med studerende

Arkitekterne hos hammeskrause architekten er gået nye veje for at designe en kantine til to skoler i Stuttgart-bydelen Möhringen. De har sammen med de studerende udviklet et farverigt campushjerte. Hele skolearealet var indtil da præget af de to bygningers charme fra 1960'erne: Funktionelle byggerier med meget beton og fladt tag. Efter at have fundet frem til kantinens bygningsstruktur inddrog man de studerende i designfasen. Skoleforvaltningen, byplanlægningsudvalget og lærerne på skolerne understøttede den modige og usædvanlige fremgangsmåde.

„Vi tilgår altid opgaverne med en vis afstandtagen eller abstraktion. Fra kloden til kontinentet, til landet, til byen, til kvarteret, til gaden”, sådan beskriver Nils Krause kontorets tilgang til tingene. Kantinen var i begyndelsen en ”følsom situation”, da der skulle tages hensyn til begge skoler med deres forskellige typer studerende og former for indretninger. Projektleder Joep Kuys’ vision var: „Vi ville designe et campushjerte, som slår for alle studerende. Et stort, centralt og åbent rum ind mod skolegården, omkranset af de grønne arealer og skoleområdets rumlige afrunding“. Huset med sadeltaget falder med sin særlige form arketypisk som symbol ind i omgivelserne. „Objektet næsten skriger: Jeg udgør en anden anvendelse. Tag og væg skulle således bestå af et og samme materiale. Som en konvolut”, forklarer Joep Kuys. „Vi ville beklæde alt med én hud: fra gulv til top.“ 

Modernes Mensa Gebäude für zwei Schulen in Stuttgart, eingedeckt mit PREFA Dach- und Wandrauten in Sonderfarben

Børnenes kraft

På dette konstruktionstidspunkt opstod muligheden for at lægge rombernes farvedesign i de studerendes hænder. I fire grupper med i alt tolv studerende fra begge skoler designedes den nuværende facade i seks workshops. Efter nogle få uger fremkom de fire koncepter: „Cirkustelt“, „Blomstereng“, „Picnictæppe“ og „Tuned by letters“. Også på dette punkt var man fælles om at gå nye veje. De studerende har diskuteret deres arbejde, besluttet sig for ét og sammensmeltet det med elementer fra de andre designudkast. Således indgår der et element fra hvert designudkast, fra hvert barn. „Det deltagende lykkes sjældent i større projekter, desto mere glæder det os, at vi her har skullet gå den fælles vej“, fortæller Krause.

Seitliche Ansicht der Mensa Stuttgart, die mit PREFA Dach- und Wandrauten 44 × 44 in Sonderfarben eingedeckt wurde

Simpel Form

Kantinen skiller sig ud i sin simple form og den farveglade, farverige facade. På siden ud til gaden står den eksponerede betongavl, og taget har intet nedløbsrør. Vandet afledes ganske enkelt ned langs facaden. Tag- og vægromben 44 × 44 i specialfarverne gyvelgul, karminrød, standardmintgrøn og pastelturkis blev anvendt til den farverige udvendige beklædning. Nu kan de to arkitekter se tilbage på projektet med det sensationelle resultat, hvor man ser, hvor langt man kan komme ”sammen”. „Vi mangler ofte modet til sammen at gå nye veje. Det er lykkedes her”, understreger Krause. „Vi har sammen opbygget en identitet for de studerende på begge skoler. Det er brugernes medindflydelsesret og medindflydelsessjov”.

Die Architekten der Mensa Stuttgart, Joep Kuys und Nils Krause

Et puslespil med flere tusinde brikker

For gennemførelsen stod håndværkerfirmaet Simon Altvater. „Det var et Ravensburger-puslespil med mere end 1.000 brikker. I første omgang kunne vi ikke forestille os noget lignende“, fortæller Altvater, for hvem det i begyndelsen stod klart: Det ville ikke blive en helt almindelig og nem opgave. Der blev arbejdet i nøje overensstemmelse med planen. Håndværkerne havde et mønster over romberne, som skulle monteres i de pågældende farver. Planen stemte helt ned i detaljen og gennemførtes således også. „Vi ændrede blot én enkelt spån i mønsteret“, husker håndværkeren. De studerendes interesse var ligeledes usædvanlig. I hvert frikvarter stod 10 til 15 børn på byggepladsen og fulgte med i arbejdet. På den måde deltog børnene ikke kun i designfasen, de kunne også hele tiden holde øje med fremdriften i deres projekt. 

Die Verarbeiter Simon Altvater und Massimo Campanale haben die Eindeckung mit PREFA Rauten 44 × 44 der Mensa Stuttgart durchgeführt

Materiale:

coated aluminium, 0,7 mm tyk, coilcoating

Farve:

Specialfarver

Vægt:

ca. 2,6 kg/m²

Verlegung:

auf Vollschalung (mind. 24 mm)